Utvikler miljøkrav til aksjefond

Utvikler miljøkrav til aksjefond
DNV GL, et av verdens ledende sertifiseringsselskap, har fått i oppdrag å hjelpe Svanemerket med å utarbeide kriterier for miljømerking av aksjefond.
Tekst FotoIStock/G0d4ather

- Vi har store forventninger til samarbeidet med DNV GL, som er en velrennomert, global aktør med god erfaring når det gjelder ansvarlige og bærekraftige investeringer. Ettersom finansielle tjenester er et helt nytt område for Nordisk Miljømerking trenger vi hjelp fra slik ekspertise for å utvikle gode miljøkrav, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge. 

Oppdraget med å miljømerke fond er gitt av Nordisk Ministerråd, som også delfinansierer prosjektet. Det har aldri før vært mulig å svanemerke en finansiell tjeneste, og det er derfor viktig å utvikle miljøkravene i samarbeid med aktører som har stor faglig tyngde på området. Både miljø- og forbrukerorganisasjoner, myndigheter, handel og næringsliv står bak Svanemerket, og vil være en integrert del av prosessen med å utvikle de nye miljøkravene. Aktører fra finansbransjen vil også komme med viktige bidrag. Målet er at kravene skal være ferdige i februar 2017. Da kan forvaltere som vil merke fondene sine med det offisielle, nordiske miljømerket søke om Svanen.

- Vi er stolte over at Nordens velkjente miljømerking viser oss tillit på denne måten. Arbeidet med svanemerking av aksjefond passer godt med vårt mål om å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere, sier Anne Kvam, prosjektleder i DNV GL.

DNV GL leverer sertifiseringstjenester til kunder innen mange ulike bransjer. Virksomheten opererer i mer enn 100 land, har 16 000 ansatte og er et verdensledende sertifiseringsorgan. DNV GL fikk navnet da Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd slo seg sammen.

 

Kommentarer:

Marte Thommesen, fagrådgiver på aksjefond i Miljømerking Norge: mob 928 38 922, epost mkt[at]svanemerket.no