Grønnere bilhold med St1

Grønnere bilhold med St1
Innkjøpere blir utfordret til å stille utvidede miljøkrav i sine avtaler om bilhold.
Tekst

St1 er et energiselskap med klare miljøambisjoner. De satser stort på biodrivstoff, men også andre deler av virksomheten – som bilvask – skal gjennomgå et grønt skifte. Dette fikk deltakerne på Nettverk for miljømerket innkjøp sitt seminar høre om nylig. St1 har inngått avtale med skogeierforeningen Viken Skog om å bygge et enormt anlegg for produksjon av biodrivstoff på Follum. Der skal overskuddsmateriale fra trelastindustrien forvandles til grønt drivstoff.

- Vi ønsker å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Vi vil erstatte fossilt drivstoff med fornybart, liter for liter, sa Thomas Greet Danielsen, kategori- og innkjøpssjef bil og non-food i St1 (bildet).

Transportsektoren er i dag svært klimabelastende. Og for en virksomhet som St1 ligger åpenbart mye av miljøbelastningen i det fossile drivstoffet de selger per i dag. Derfor er det viktig at de satser så mye på å utvikle fremtidsrettede alternativer.

- Verden trenger drivstoff som i et livssyklusperspektiv gir lavt klimagassutslipp. Det er både viktig og riktig av St1 å satse på å bli best på dette, for det ligger stor miljøgevinst og store forretningsmuligheter her, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Bilvask og service

I oktober 2016 åpnet Norges aller første svanemerkede bilvaskehall i Asker. Også på dette området er det St1 som er pionéren. En svanemerket bilvaskehall reduserer vannforbruket med 75 prosent, renser avløpsvannet 90 prosent bedre for olje og tungmetaller, og bruker bare svanemerkede bilvaskemidler. Bilvaskehallen i Asker er en suksess: Folk vil gjerne vaske bilen sin på en miljøvennlig måte. På den svanemerkede hallen i Asker er det svært stor pågang, og mange som må stå i kø. St1 har ambisjoner om å utvide med flere svanemerkede bilvaskehaller fremover, men utrullingen krever lokale tilpasninger, og vil ta litt tid.

Utfordring til innkjøpere

- Selv om St1 har høye miljøambisjoner, er vi avhengige av lønnsomhet. Her vil jeg gjerne utfordre dere som innkjøpere: Når dere skal kjøpe drivstoff eller bilvask er det viktig at dere eksplisitt etterspør – og faktisk velger – de mest miljøvennlige produktene, sa Danielsen på seminaret.

Den nye forskriften om offentlige innkjøp som trådte i kraft ved nyttår, gjør det mulig å eksplisitt kreve svanemerkede produkter og tjenester når man lyser ut anbud. De ansvarlige for Nettverket anbefaler innkjøpere å inkludere bilvask i sine avtaler om biladministrasjon/leie av biler og gi ekstrapoeng til tilbydere som forplikter seg til å benytte svanemerket bilvask ettersom disse blir tilgjengelige.