Nordens første svanemerkede skole bygges i Røyken

Nordens første svanemerkede skole bygges i Røyken
Sydskogen skole i Røyken kommune blir Nordens første svanemerkede skole. Det betyr at både skolebarn og ansatte får et bygg som er miljøvennlig, godt å være i og som kan brukes som pedagogisk virkemiddel.
Tekst

Den kommende skolen skal etter planen stå ferdig i desember neste år. Et svanemerket skolebygg tilfredsstiller ambisiøse krav til både energibruk, byggeprosess, byggematerialer, ferdig bygg i bruk og til drift av bygningsmassen. Svanemerket stiller strengere krav enn myndighetene, og selv om det har vært mulig å svanemerke skoler siden 2016, er Røyken kommune og Sydskogen skole de første som tar sikte på å få det offisielle, nordiske miljømerket på skoleveggen.

- Røyken kommune har tidligere vist at de er en foregangskommune på miljø, så det er ikke tilfeldig at den første svanemerkede skolen kommer nettopp her, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket, som selv bor bare et par steinkast fra den kommende skolen.

Røyken kommune har lagt vekt på miljø og energibruk i en årrekke, og har for eksempel gått over til jordvarme på snart alle sine bygg. Da Sydskogen skole skulle gjøres om, ønsket de kort og godt å bygge Norges beste miljøskole.

- Vi satte opp tre mål for den nye skolen: Den skulle bygges i massivtre, være passivhus og tilfredsstille Svanemerkets krav. Og alt dette får vi til. Det er veldig moro, sier Lasse Thue, leder i byggekomiteen i Røyken kommune.

Svanemerket skole – et valg for fremtiden

Svanemerket stiller krav til byggeprosessen og til alle materialene som brukes i bygget. Sydskogen skole bygges av massivtre, og Svanen krever at trevirket skal være bærekraftig produsert, slik at ikke de viktige skogressursene på jorda blir utarmet. Et svanemerket bygg er også mer energieffektivt enn de tekniske forskriftene krever. Videre sikrer Svanemerkets strenge kontroll av bygge­materialene at det finnes minimalt med skadelige kjemikalier i bygget.

- Både barn og voksne tilbringer mange timer daglig inne på skolen, og Svanemerket sikrer at også innemiljøet vil bli godt ivaretatt på Sydskogen, for eksempel ved å stille krav som gjelder både støynivå og lysinnslipp, sier Tormod Lien, markedsrådgiver i Svanemerket.

Spørsmål?

Anita Winsnes, direktør i Svanemerket:
952 04 550, aw[at]svanemerket.no

Tormod Lien, markedsrådgiver i Svanemerket:
928 37 959, tl[at]svanemerket.no

Fakta om svanemerkede hus (inkl skoler)