Applauderer handlingsplan

Applauderer handlingsplan
Endelig får vi en handlingsplan for å kutte bruken av kjemikalier som kan skade helse og miljø. Positiv miljømerking bør bli et viktig virkemiddel i planen.
Tekst

Vi finner skadelige kjemikalier i leker, tekstiler, vaskemidler, hudpleieprodukter, elektronikk, møbler og inventar. Mange av dem kan på lang sikt skade helsen vår og naturen. Derfor er det viktig at vi nå får en handlingsplan som angriper dette miljøproblemet på en grundig og offensiv måte.

– På mange måter lever vi i et kjemisk eksperiment, og det må vi forandre. Ved å si ja til en handlingsplan mot skadelige kjemikalier, har Stortinget ført oss et langt steg nærmere en giftfri hverdag. Det er bra, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking, som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge.

Styrk det som virker

Hvor vellykket handlingsplanen blir, avhenger av hvilke virkemidler man velger å benytte. Produktmerking er et virkemiddel som handlingsplanen vil omhandle. Svanemerket ­– det offisielle miljømerket i Norden ­­– forbyr alle tilsatte miljøgifter, alle stoff på lista over svært bekymringsfulle kjemikalier og en rekke andre stoffer.

­- Svanen stiller strengere krav enn myndighetene, og strammer dem jevnlig til. Derfor mener vi Svanemerket er et viktig supplement til nasjonalt og internasjonalt regelverk, som det ofte tar år å utvikle. Svanen viser effektivt forbrukere og innkjøpere hva som er de beste produktene for både helse og miljø. Vi vil derfor jobbe for at myndighetene styrker det som virker og at positiv miljømerking blir et virkemiddel i den kommende handlingsplanen, sier Winsnes.

Kommenter saken
kommentarer