Årets miljøinnkjøper kåret

Årets miljøinnkjøper kåret
Ålesund kommune og Arbeids- og velferdsetaten deler prisen som beste innkjøper i Nettverk for miljømerket innkjøp 2018.
Tekst

Offensive innkjøpere, innovative produsenter og et sterkt ønske om å belaste miljøet mindre er forutsetninger for å få fart på det grønne skiftet. Innkjøpere som vektlegger miljø er svært viktige når vi skal legge om til bærekraftig produksjon og forbruk, derfor deler Miljømerking hvert år ut prisen for beste innkjøper i Nettverk for miljømerket innkjøp.

Juryens begrunnelse:

Ålesund kommune og Arbeids- og velferdsetaten og deler prisen som beste innkjøper i år 2018. Begge virksomheter er aktive til å stille gode miljøspørsmål om alt fra beltedrevne anleggsmaskiner og trillebord til mykplast på sykehjem og ombygging av personbiler.

Ålesunds innkjøpere har benyttet miljømerkingskrav i mer enn åtte anbuds-konkurranser i året som gikk.

 • Kontorstoler
 • Kontorrekvisita
 • Medisinske forbruksartikler
 • Møbler
 • PCer
 • Arbeidstøy
 • Bøker til bibliotek og andre trykksaker
 • Drivstoff

Johnny Indrevåg, innkjøpssjef i Ålesund kommune mottok prisen for Ålesund.


Arbeids- og velferdsetaten har benyttet miljømerking som verktøy i så ulike konkurranser som profilartikler, skriveredskaper, kantiner, leilighetshotell og renhold (FM-tjenester). Innenfor det siste området og innenfor implementering av avtalen for møbler har etaten tett oppfølging av leverandørene i kontraktsperioden. Denne oppfølgingen skjer på operativt, taktisk og strategisk nivå, og bygger på aktiv bruk av KPI-er som måler miljøfaktorer som gir kontraktene merverdi og medvirker til å redusere etatens samlede miljøbelastning.

Arbeids- og velferdsetaten arrangerte i oktober et godt besøkt seminar for sine eiendomsansvarlige om miljøkrav og hvordan slike kan gjøre etaten mer effektiv. Her var temaene:

 • Byggevarer
 • Renhold
 • Møbler
 • Renovering av kontorbygg
 • Kantinetjenester

Hege Brinchmann, leder av seksjon for anskaffelser i i Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Gunda Djupvik, seniorrådgiver på anskaffelser i NAV, Elin Furuheim, rådgiver på anskaffelser i NAV mottok prisen fra Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.