Bærekraftig samarbeid

Bærekraftig samarbeid
Svanemerket, Ø-merket og Fairtrade er de mest kjente merkeordningene for bærekraftige produkter i Norge. Nå styrker organisasjonene samarbeidet.
Tekst

Omsetningen av sertifiserte bærekraftige produkter i norsk dagligvarehandel er i sterk vekst.  I følge Nielsen Norge økte i 2016 salget av Fairtrade-merkede produkter med 20 prosent, økologiske produkter med 16 prosent og svanemerkede produkter med 4 prosent sammenlignet med 2015. 

Fairtrade Norge, Miljømerking Norge, Debio og Oikos – Økologisk Norge jobber alle for en bærekraftig vareproduksjon og vil nå styrke sitt samarbeid for å få flere bærekraftige produkter i dagligvarehandelen. Organisasjonene tilbyr bransjen sitt samarbeid for å nå dette målet. 

Et første tiltak i samarbeidet er en undersøkelse utført av Yougov om norske forbrukeres kunnskap, holdninger og ønsker for en bærekraftig dagligvarehandel. Resultatene herfra blir presentert på et seminar for dagligvarebransjen 3. februar hvor Nielsen Norge vil fortelle om globale bærekraftstrender innen dagligvarehandelen og utviklingen i norsk dagligvarehandel.

Modent marked

Resultatene fra forbrukerundersøkelsen tyder på at markedet er modent for flere sertifisert bærekraftige produkter. Seks av ti forbrukere mener de har et ansvar for å velge mest mulig bærekraftig, og en av fire sier merkeordninger påvirker deres valg av dagligvarer i stor grad. Undersøkelsen dokumenterer også hvilke kjeder kundene opplever å jobbe mest aktivt for en bærekraftig utvikling, hvilken kjede de mener har det beste utvalget av bærekraftige produkter, og om bærekraftige produkter er verdt å betale mer for.

Sammen for flere bærekraftige produkter

- Vi fire organisasjoner jobber alle for bærekraftig utvikling med litt forskjellig fokus. Med samarbeidet ønsker vi å øke dagligvarekjedenes fokus på og markedsføring av bærekraftige produkter. Vi håper vårt samarbeid kan skape tettere dialog og samarbeid med dagligvarekjedene, sier Regine Andersen daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

- Dette var et veldig naturlig håndtrykk for Debio. Naturlig fordi det er naturlig å samarbeide med de som bryr seg, og som har de samme mål og ambisjoner som oss. Naturlig fordi våre merker er forbrukers naturlige måte og orientere seg i butikken på, sier daglig leder Ole Petter Bernhus.

- Vi ser at forbrukerne ønsker å ta ansvar og mener at å sertifisere dagligvareprodukter er en konstruktiv måte for bransjen å bidra til det grønne skiftet og oppnåelse av FNs bærekraftsmål, sier Marianne Størseth daglig leder i Fairtrade Norge.

- I Norge har vi lenge hatt et nokså ensidig prisfokus i dagligvarehandelen. Vi mener det er gevinster å hente for den kjeden som markerer seg på bærekraft. Et godt utvalg av bærekraftige produkter, aktivt markedsført og godt synlig i butikk er viktig for mange forbrukere, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Bildetekst: Fra venstre daglig leder i Fairtrade Norge Marianne Størseth, daglig leder i Oikos- Økologisk Norge Regine Andersen, daglig leder i Debio Ole Petter Bernhus, og markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge Anne-Grethe Henriksen.