Bærekraftløfte for flere merkede produkter

Bærekraftløfte for flere merkede produkter
Offentlige og private innkjøpere i Svanens innkjøpernettverk vil kreve mer miljømerket, økologisk og fairtrade. Ola Elvestuen, leder av energi- og miljøkomiteen, er positiv til initiativet.
Tekst

Et førtitalls innkjøpere fra så ulike organisasjoner som Helseforetakene, Arbeids- og velferdsetaten, Riksrevisjonen, Asker kommune, Bing Hodneland og If forsikring var i september samlet for startskuddet på noe som kan bli en forpliktende dugnad for mer bærekraftige innkjøp.

Som representanter fra leverandørsiden var Huhtamaki og Lindbak til stede, henholdsvis verdens største leverandør av engangsartikler og en toneangivende norsk forhandler av kontormøbler. De ønsket økt etterspørsel varmt velkommen, og tror dette kan påvirke utvikling av flere svanemerkede produkter.

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, holdt et innlegg. Han mente merkeordninger var et godt verktøy for å omsette politiske vedtak til praksis, og var derfor tilfreds med at ny forskrift for offentlige anskaffelser åpner for å kreve seriøse merkeordninger. Han minnet også forsamlingen om at Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett i fjor vedtok å be regjeringen om å innføre et krav til innkjøpere om 30 prosent miljøvekting i alle offentlige anbud der det er relevant. 

Det ble arrangert en workshop hvor man diskuterte hvordan denne dugnaden skal settes ut i livet i praksis. Debio, Miljømerking og Fairtrade Norge sammenstiller nå innspillene og vil komme tilbake med en plan for iverksettelse.