Beste merkebruker på bedriftsmarkedet 2019: Lilleborg

Beste merkebruker bedriftsmarkedet 2019
Svaneprisen for meste merkebruker på bedriftsmarkedet i 2019 gikk til Lilleborg.
Tekst

Bildet viser kommersiell direktør Silje Tøge og R&D Director i Lilleborg Margit Hegna sammen med direktør i Svanemerket, Anita Winsnes.

Når Svanekonferansen går av stabelen, er utdeling av Svaneprisene et av høydepunktene. Da blir innkjøpere, produsenter og andre som har brukt Svanemerket på en svært god måte trukket fram og gitt fortjent heder. I år var det Lilleborg som vant Svaneprisen for beste merkebruker på bedriftsmarkedet.

- Det er hyggelig å få en slik pris. Miljø er noe både vi i Lilleborg og kundene våre er opptatt av. En ting vi liker med Svanemerket er at kravene jevnlig strammes inn. Da må vi forbedre oss, og det er bra, sa Margit Hegna, R&D Director i Lilleborg, da prisen ble overrakt.Juryens begrunnelse

Prisen for beste merkebruker på bedriftsmarkedet går til en aktør som har bærekraft og miljømerking som en viktig del av sin strategi. De har en egen bærekraftsbrosjyre der miljømerking er tydelig trukket frem, og et bærekraftsløfte der de lover å opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

De har i dag over 100 svanemerkede produkter i sortimentet sitt, og bruker Svanemerket helthetlig og gjennomtenkt i all sin markedsføring.

I produktkatalogen er de svanemerkede produktene tydelig merket, Svanemerket brukes aktivt i annonser og på messer, de sprer kunnskap om Svanemerket på hjemmesidene sine, og de arrangerer egne fagdager med miljømerking som tema. De jobber også aktivt internt med å spre kunnskap om bærekraft, for at egne ansatte skal bli trygge på å formidle budskapet til kunder. Dette gjør de blant annet gjennom å ha opprettet et team på 11 bærekraftsambassadører som har ansvar for bærekraftsstrategien, og å spre kompetanse internt og eksternt.