Bilvask og miljø

Skitten bilvask
Vasker du bilen med skadelige kjemikalier? Mange bilpleiemidler inneholder stoffer som er skadelige for folk, dyr og natur. En nylig tilsynsaksjon avdekte at seks av ti bilvaskbedrifter har et helt ukritisk forhold til de sterke kjemikaliene de bruker.
Tekst

De 2,8 millioner bilene som finnes i Norge vaskes i gjennomsnitt åtte ganger i året. I såfall kan vi anslå at det blir gjennomført 22 millioner bilvasker hvert år her i landet. Til dette går det med store mengder vann og vaskekjemikalier. Det er svært variabelt hvor godt vaskevannet fra bilvaskingen renses. Vasker du bilen hjemme, renner jo vannet, smusset fra bilen og alle vaskemidlene rett ned i grunnen. Bruker du vaskehall, er det svært variabelt hvor mye skadelige kjemikalier som er i vaskemidlene og hvor godt avløpsvannet renses. Bilvask er derfor etn større miljøutfordring enn mange er klar over. 

- Det er stort potensial for miljøforbedring når det gjelder bilvask og bilpleie, sier Randi Barstad Rødseth, miljørådgiver på bilvask hos Svanemerket. - Et åpenbart første steg som er svært enkelt å gjennomføre, er å bytte til svanemerkede bilpleiemidler. Da oppfyller man per definisjon substitusjonsplikten og unngår å utsette de ansatte, kundene og naturen for store mengder skadelige kjemikalier.

Betydelig kilde til giftutslipp

Bilvask er en større kilde til utslipp av skadelige kjemikalier enn mange kanskje tror. I Sverige, der man gjennomfører 33 millioner bilvasker i året, er det kartlagt at dette gir utslipp av 5,6 tonn kobber, 11,3 tonn sink, 1800 kg bly, krom og nikkel, og 41 kg kadmium per år. Dette er stoffer som er svært giftige for fisk og andre vannlevende organismer, eller som kan bidra til skader på hjerne og nervesystem hos fostre.

Slappe krav fra norske myndigehter

Noen kommuner i Sverige og i Tyskland har forbudt bilvask utenfor vaskehall. I Sverige og Danmark stiller myndighetene strenge krav til hva avløpsvannet fra bilvaskehaller kan inneholde, og flere og flere svanemerker bilvaskehallen sin. Da unngår man å bruke bilpleiemidler med farlige kjemikalier, og et ekstra renseanlegg hindrer at de miljøskadelige stoffene renner ut i naturen. I Norge har vi mye slappere krav, noe som gjør at norsk bilvask slik sett er skitnere enn den svenske og danske.

Tre tips for renere bilvask

  1. Vask bilen i vaskehall, aldri hjemme på gårdsplassen. Da unngår du at de skadelige kjemikaliene renner rett ut i naturen. Oversikt over svanemerkede vaskehaller.
  2. Bruk bilpleiemidler med det offisielle, nordiske miljømerket Svanemerket på. Da unngår du kjemikalier som kan gi alvorlige helse- og miljøskader.
  3. Be kommunen stille strengere krav til hva bedrifter kan slippe ut i avløpsvannet, slik at flere installerer renseanlegg på bilvaskeanlegget.