Stadig mer miljøgifter i byggebransjen

Stadig mer miljøgifter i byggebransjen
Fra 2010 til 2012 økte bruken av miljøgifter på norske byggeplasser med 25 %. Det viser tall fra Miljødirektoratet. Entreprenørene bruker stadig mer maling, lim, fugemasser og isolasjon som kan være kjemiske verstinger.
Tekst FotoJohannes Jansson/norden.org

– Stoff som står på verstinglista utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, og bruken av stoffene skal stanses innen 2020. Derfor ser vi med uro på at bruken av produkt som inneholder slike stoff, nå ser ut til å øke i bygg- og anleggsbransjen, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Bytt dem ut!

Alle entreprenører har lovfestet plikt til å bytte ut produkter som inneholder miljøgifter med andre som ikke gjør det. Dette kalles substitusjonsplikten.

– Svanemerket gjør det lett å bytte ut miljøgiftene. Vi forbyr alle stoffene på verstinglista i svanemerkede produkter, så dette bør være grei skuring for entreprenørene, sier direktør i Miljømerking, Anita Winsnes.

Hva er miljøgifter

I mange kjemiske byggeprodukter – og i mange helt vanlige produkter – er det miljøgifter og andre stoffer som kan skade helse og miljø. Det finnes mange ulike miljøgifter. Felles for dem er at de er giftige, de gir helseskade, og de brytes svært sakte ned. Disse giftstoffene lagrer seg i kroppen til dyr og mennesker, og det er større og større mengder av dem jo lenger opp i næringskjeden vi kommer.

Miljøgiftene reiser ikke bare fra kropp til kropp oppover i næringskjeden, men også fra land til land. Spredningen av miljøgifter kjenner ingen grenser. De fraktes med vind og vann over hele jorda. Mye havner i Arktis, langt fra den moderne forbrukskulturen. Vi finner ofte siloksaner og andre miljøgifter i sjøfugl, og  i Håkjerringer, der oppe.

Kommenter saken
kommentarer