ProductXchange og Svanemerket hjelper byggebransjen

ProductXchange og Svanemerket hjelper byggebransjen
Nå slipper forhandlere, entrepenører, prosjekterende og utbyggere å lete etter svanemerkede byggevarer. ProductXchange har gjennom et tre-årig EU-finansiert prosjekt utviklet et web-basert verktøy som hjelper dem med å kunne velge miljøriktige produkter.
Tekst

coBuilder har utviklet et system for håndtering av kjemikalieprodukter og faste produkter som benyttes i byggebransjen. Her ligger også informasjon om hvilke varer som er svanemerket. Systemet, som heter ProductXchange, tilbyr oversikt over miljømerkede varer og miljødokumentasjon som kan benyttes overfor bestillere og byggherrer.

- ProductXchange hjelper arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører med å finne produkter hvor leverandør har erstattet miljø- og helsefarlige stoffer med mer skånsomme alternativer. Den utvilsomt mest utbredte måten å dokumentere dette på er å tilby svanemerkede produkter. Lisensierte produkter kommer derfor opp som riktige valg når man filtrerer på ulike miljøkriterier, som BREEAM NOR sin sjekkliste A20, R-setninger, eller andre klassifiseringer, uttaler administrerende direktør i coBuilder, Lars Chr Fredenlund. - Lisens for Svanemerket sikrer jo at miljøhensyn er tatt i hele livsløpet til produktene, og sertifiseringen garanterer en uavhengig kontroll slik at innkjøpere kan stole på denne informasjonen.

En annen tjeneste som coBuilder tilbyr er et søk på hvilke produkter i et varesortiment som er svanemerket.

- Byggevareforhandlere, malermestere og andre virksomheter som selger byggevarer, bilpleiemidler og maling vil ha nytte av å skaffe seg enkle oversikter over hvilke av produktene de selger som er svanemerket, uttaler direktør hos Miljømerking, Anita Winsnes. - Aktører som Byggmakker, Maxbo, Optimera, Malorama, Neumann og Jernia vil nå enklere kunne merke opp produkter, kataloger og hylleforkanter med Svanemerket. Vi tror at virksomheter som søker om miljøsertifisering av bygget sitt og generelt miljøbevisste innkjøpere vil verdsette det arbeidet som ProductXchange har lagt ned, fortsetter hun.

ProductXchange med miljøinformasjon er et europeisk system, men i Norden er det Svanemerket som som gjelder. Det gis poeng for å velge miljømerkede varer både i BREEAM, LEED og svanemerking av bygg og leiligheter. I tillegg kreves det at Miljøfyrtårnmerkede byggevarebutikker eller jernvarehandlere prioriterer miljømerkede varer i sortimenter og synliggjør disse for en forbruker eller profesjonell bruker i innkjøpssituasjonen.

Mer informasjon: ProductXchange, www.cobuilder.com

Kommenter saken
kommentarer