DIFI klargjør for bruk av miljømerker

DIFIs veileder for bruk av miljømerker i anskaffelser
Miljømerking Norge er fornøyd med ny veileder.
Tekst

Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) lanserte 26 april en ny Miljøveiledning for offentlige innkjøpere. Denne klargjør bruken av ulike typer miljøkrav og miljødokumentasjon som de anbefaler skal benyttes. Veilederen som du finner HER viser tydeligere enn før hvordan de ulike verktøyene kan benyttes, hva man må passe på og hvor mulighetene ligger.

DIFIs veileder:

  • Presiserer at et miljømerke kan brukes som et krav «som sådan», eller man kan velge enkelte av de underliggende merkekravene
  • Linker tydelig til Svanemerkets krav og listen over svanemerkede produkter
  • Gir full anerkjennelse til Type 1 miljømerker ved å presisere at disse miljømerker som regel oppfyller forutsetningene i forskriften
  • Linker til Global Ecolabelling Networks hjemmesider og anbefaler at Type 1 merker anses som tilsvarende merker
  • Avklarer at merkeordninger som ikke har et livsløpsperspektiv bør gis lavere miljøscore
  • Beskriver at EPD er en objektiv beskrivelse av miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert måte. Men at EPD til forskjell fra miljømerker ikke inneholder krav som skal være oppfylt, noe som betyr at både leverandøren med god og mindre god miljøprestasjon i markedet kan ha en EPD
  • Åpner for at Svanemerket kan benyttes som dokumentasjon på kvalifikasjonskrav for tjenester innenfor områder der det finnes Svanekrav
  • Tipser om at du bør informere markedet om «miljømerkingskrav» i en fremtidig anskaffelse i god tid før du lyser ut en konkurranse (veiledende kunngjøring)
  • Informerer om at der innkjøper ønsker flere miljømerkede produkter i en rammeavtale, så kan man pålegge leverandøren å endre sortimentet i kontraktsperioden

- DIFI har gjort et grundig arbeid og veilederen besvarer mange uklarheter som har uroet innkjøpere siden det nye regelverket ble lansert i 2017. Vi tror dette vil lede til at flere innkjøpere fremover vil utnytte forenklingsmuligheten som ligger i å benytte anerkjente miljømerker og lettere nå sine miljømål, sier direktør i Miljømerking Norge Anita Winsnes.