Et giftfritt samfunn

Et giftfritt samfunn
Kampen mot miljøgifter er en av de viktigste for Svanemerket, og målet om et giftfritt samfunn er et mål vi deler med mange. Men hvordan kommer vi dit?
Tekst

Miljøgifter. Giftstoffer som brytes svært sakte ned og som lagrer seg i kroppene til dyr og mennesker. De fraktes med vann og vind over store deler av kloden, og kan gjøre ubotelig skade i generasjoner. Kampen mot miljøgifter og andre skadelige kjemikalier er en av de største vi kjemper, og målet om et giftfritt samfunn er et mål vi deler. 

Bellona og et giftfritt Norge

Bellona lanserte igår en kampanje om et giftfritt Norge. Med denne ønsker de å sette press på myndighetene for å redusere forbrukernes eksponering for skadelige kjemikalier. I tillegg til ønsket om å styrke eksisterende merkeordninger som Svanemerket, ønsker de også en obligatorisk merkeordning som gjør det lettere å finne de giftfrie produktene.

- I dag er vi langt fra en giftfri hverdag. Helse- og miljøskadelige kjemikalier fra næringsmidler, forbruksprodukter og tekstiler er faktisk en av de  største farene vi utsettes for i hverdagen. Skal vi nærme oss en hverdag uten gift må vi forene krefter og bruke et bredest mulig sett av virkemidler.  Det er derfor lett å støtte Bellonas kampanje om et giftfritt Norge, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking. 

Svanemerket er en frivillig, positiv merkeordning, og det offisielle miljømerket i Norden. Vi stiller strenge krav til kjemikalier i alle de 200 produkttypene vi sertifiserer, og viser forbrukere og profesjonelle innkjøpere hva som er de beste miljøvalgene. "De beste miljøvalgene" både når det gjelder kjemikalier, klimabelastning, ressursutnyttelse, bevaring av biologisk mangfold, avfallsproblematikk etc.

Svanen og miljøgifter

Svanen utelukker miljøgifter, dvs stoffer med svært skadelige egenskaper. Det vil si at de er miljøskadelige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige.

Vi utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer. Vi bruker testresultater og div EU-regelverk når vi setter kjemikaliekrav til svanemerkede produkter. Vi forbyr generelt stoffer som er på lista over Substances of very high concern (ref. REACH).

Stoffer vi alltid har strenge krav til:

 • Hormonhermende stoffer, feks parabener
 • Ftalater
 • Siloksaner (D4, D5)
 • Triklosan
 • Musk
 • Bisfenol A    
 • Nano-partikler
 • Fri formaldehyd
 • Organiske tinnforbindelser   
 • Tungmetaller: Kvikksølv, bly, arsen, krom etc
 • Halogenerte organiske forbindelser som brommerte flammehemmere, klorparafiner og fluorforbindelser (PFOS, PFOA)
 • Stoffer som er ikke-nedbrytbare, bioakkumulerbare og giftige

Produktgrupper der Svanen stiller særlig strenge kjemikaliekrav

 • Rengjøringsmidler til klær, hus og oppvask
 • Hudpleieprodukter: Kremer, såper, deodorant, hårstyling
 • Maling, lakk, lim, fugemasse
 • Byggevarer: Gulv, holdbart trevirke, vegg- og takplater, vinduer og dører, møbler og innredninger til kjøkken og bad
 • Tekstiler
 • Batterier
 • Elektronikk: Datamaskiner, TV, printere, kopimaskiner

Del av verktøykassa

Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norden, er et av samfunnets viktigste verktøy for å påvirke adferden til forbrukere og produsenter.

Våre eksperter utformer strenge miljøkrav til de 2-300 produkttypene vi jobber med. Produsentene må dokumentere at de tilfredsstiller kravene, og vi kontrollerer alt, som den nøytrale tredjepart vi er.

Hvert tredje-femte år strammer vi inn på kravene, og da må alle søke om merket på nytt. For å klare de nye kravene, må de dokumentere forbedring.   

Vi stiller svært strenge krav til alle helse- og miljøskadelige stoffer i svanemerkede produkter, og vi utelukker stoffer også på begrunnet mistanke. Vi stiller strengere krav enn myndighetene, og har for eksempel forbudt triklosan i 10-15 år allerede.

For å unngå miljøgifter er Svanemerket korteste veien til mål.

Kommenter saken
kommentarer