Ber tekstilbedrifter svanemerke seg

Ber tekstilbedrifter svanemerke seg
Mange aktører i tekstilbransjen snakker mye om etikk. Forbrukerminister Solveig Horne ber dem omsette ord til handling og svanemerke seg.
Tekst

T-skjorta i klesbutikken koster knappe femti kroner. Når klær er så billig, er det noen andre som betaler prisen. I det siste har vi sett mange eksempler på hvem det er: Fattigfolk i fjerne himmelstrøk som arbeider og lever under skrekkelige forhold.

Også stortingspolitikerne har latt seg opprøre og nylig stilte KrFs Knut Arild Hareide spørsmål i spørretimen om dette: Hvordan vil regjeringen legge til rette for at norske forbrukere kan få nødvendig informasjon om hvilke forhold klærne i butikken er produsert under?

Solveig Horne (FrP), som er Barne-, likestillings-, inkluderings- og også forbrukerminister, svarte slik:

«Jeg er opptatt av at norske forbrukere skal ha en reell mulighet til å velge varer som er produsert under akseptable miljømessige og sosiale forhold. For å få til dette, er det nødvendig med etterrettelig informasjon som forbrukerne kan nyttiggjøre seg når de er ute og handler. (…) Det er først og fremst næringslivets ansvar å informere om hvordan de ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og miljøansvar i sine leverandørkjeder. (…)

Som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister stiller jeg meg bak det offisielle nordiske miljømerket Svanen, som er en ordning som gir full oversikt og kontroll over hele verdikjeden, og etterprøver at både miljø og etikk er ivaretatt. Svanemerket er en nøytral tredjepart som kontrollerer produksjonssteder overalt i verden.

Svanemerket er et godt kjent miljømerke i Norge. 94 prosent av befolkningen kjenner det og har tillit til merket. Potensialet for Svanemerket som forbrukerpolitisk verktøy er derfor stort, og det påvirker også forholdene utenfor Norge. Stiftelsen Miljømerking som forvalter merkeordningen på vegne av norske myndigheter, mottar en grunnbevilgning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Den siste tiden har Miljømerking hatt et spesielt fokus på tekstiler. Mange aktører i tekstilbransjen er engasjerte i etikk og miljø, og jeg mener at de som vil omgjøre dette engasjementet til tydelig forbrukerinformasjon bør svanemerke produksjonen sin. Regjeringen støtter Miljømerking i dette viktige arbeidet.» (våre uthevinger). 

Les spørsmål og svar i sin helhet på Stortingets nettsider.

Kommenter saken
kommentarer