EU forbyr UV-filter i solkrem

EU forbyr UV-filter i solkrem
EU har nettopp forbudt et UV-filter, som er mistenkt for å være hormonforstyrrende, i solkrem. Svanemerket har forbudt slike stoffer i en årrekke.
Tekst

Solkremer inneholder UV-filtre som skal beskytte oss for solstrålene og som skal være trygge for forbrukerne. Derfor har medlemslandene i EU nettopp besluttet at solkrem i fremtiden ikke skal inneholder UV-filteret 3-Benzylidene Camphor. Dette stoffet mistenkes for å være hormonforstyrrende, og industrien har ikke kunnet dokumentere at stoffet er trygt å bruke i hudpleieprodukter.

- Solkrem skal beskytte oss – ikke utsette oss for skadelig kjemi. Det er svært viktig for meg at særlig barna våre trygt skal kunne bruke solkrem uten å bli utsatt for hormonforstyrrende stoffer. Derfor er jeg tilfreds med at EU nå har forbudt UV-filteret, sier den danske miljøministeren Karen Brosbøl.

Svanen i forkant

I EU forbyr man ikke kjemikalier på mistanke alene. Men fordi kosmetikkindustrien ikke har kunnet dokumentere at det UV-filteret 3-Benzylidene Camphor er trygt å bruke, har medlemslandene bestemt seg for å forby det. Svanemerket forbyr imidlertid stoffer på begrunnet mistanke. Det betyr at når vi har sett tilstrekkelig og troverdig dokumentasjon på at et stoff kan skade helse og miljø forbyr Svanen stoffet ut fra et føre-var-prinsipp. 

- Vi lever på mange måter i et kjemisk eksperiment, og det må vi få slutt på, sier fagsjef i Svanemerket, Aina Seland. - EUs forbud kommer flere år etter at Svanen forbød de hormonforstyrrende stoffene, men det er et viktig skritt i retning av en giftfri hverdag, sier Seland. 

Se etter Svanen

Den danske miljøministeren vil ha bedre kontroll på skadelige kjemikalier i EU. Samtidig med at forbudet mot UV-filteret 3-BC i solkrem har vært til avstemning, har Kirsten Brosbøl arbeidet med å få EU til å lage regler på andre stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende. For å kunne lovregulere bruken av slike stoffer er det viktig at det kommer klare kriterier for når et stoff fungerer hormonforstyrrende.

- Arbeidet må ikke gå i stå mens vi venter på at EU får laget kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Disse stoffene bekymrer meg mye, og det er viktig for meg å beskytte borgerne inntil disse kriteriene er på plass. Jeg anbefaler at du som forbruker velger svanemerkede produkter når du kjøper kosmetikk. De inneholder ingen av de stoffene som EU mistenker for å være hormonforstyrrende, sier Brosbøl.

De nye reglene for solkrem skal nå formelt godkjennes av Ministerrådet og Europaparlamentet, og forventes å tre i kraft i løpet av 2016.

*Foto av Brosbøl: Claus Bjørn Larsen