Miljøgift i fisk

Fra sjampo til ørret
Miljøgift fra forbrukerprodukter hoper seg opp i fisk i norske innsjøer. Det viser nye funn fra Norsk Institutt for vannforskning.
Tekst

I norske innsjøer som Mjøsa, Randsfjorden og Femunden er det fisk som inneholder miljøgiften siloksan. Dette viser funn forskere fra Norsk Institutt for vannforskning nylig har lagt fram. Fisken får antakelig i seg siloksanen gjennom renset avløpsvann fra befolkningen. Konsentrasjonen av miljøgiften er størst i innsjøer som ligger nær tett bebyggelse, som Mjøsa og Randsfjorden, og lavere i innsjøer som ligger i naturområder, slik Femunden gjør.

Svenske forbrukere brukte i 2007 110 tonn kosmetiske produkter daglig. Antakelig ligger det norske forbruket på samme nivå. Når vi dusjer av oss hårsjampo og krem, forsvinner stoffene de består av ned i sluket. Men de blir ikke borte. De blir med avløpsvannet til renseanlegget der du bor. Det tar unna 90 % av stoffene som er i vannet, men klarer ikke å fange opp alt. Funnet av siloksaner i fisken er bevis for nettopp det. Og når fisk i innsjøer nær tett befolkning inneholder mest miljøgift, viser det at forbruksprodukter er en viktig kilde.

Hva er siloksaner?

Siloksaner kan gi fosterskader. Stoffene brytes svært sakte ned. De hoper seg opp i næringskjeden og blir mer og mer konsentrert jo lenger opp i kjeden vi kommer. Planktonet i innsjøen får i seg siloksaner, krepsedyret spiser planktonet, og fisker spiser krepsedyret, før større fisk spiser mindre fisk. Og store fisk spiser kanskje du og jeg?

Hva kan du gjøre?

Fordi siloksaner – som alle andre miljøgifter – er et stort problem når de kommer ut i naturen og inn i næringskjedene, er det best å begrense bruken av dem overalt der vi kan. Det offisielle miljømerket i Norden, Svanemerket, gjør det litt lettere for deg. Hvis du velger hudkrem, hårsjampo, såpe eller bilpleiemidler med Svanemerket på, unngår du både skadelige siloksaner og andre tilsatte miljøgifter.

Kommenter saken
kommentarer