Vedfyring – trivelig miljøtiltak

Vedfyring – trivelig miljøtiltak
Å fyre med ved regnes som klimanøytralt. Det er fordi brenning av trevirke ikke fører til større klimagassutslipp enn om treet bare står i skogen og til slutt råtner der. Svanemerkede ovner oppfyller strenge miljøkrav.
Tekst

Mer varme, lavere utgifter

Fordi veden brenner helt opp, får du mye varme per kubbe du legger i. Dette kaller vi høy virkningsgrad. Rentbrennende, svanemerkede vedovner med høy virkningsgrad kan redusere vedforbruket ditt med 30 til 40 prosent. Det reduserte vedforbruket sparer du penger på.

Mindre forurensning

Mengden partikler fra en svanemerket ovn er nesten 70 prosent mindre enn myndighetenes krav til rentbrennende ovner. Svanemerkede ovner er derfor et viktig virkemiddel for å redusere svevestøvproblemet. I tillegg har svanemerket krav til organisk bundet karbon i røyken og kullos.

Krav til materialer

 Svanemerket har miljøkrav til materialene som ovnen er laget av, for eksempel utvinning av kleberstein og kjemikalier i svart lakk som mange ovner er behandlet med.

Kort sagt: 

•   Høy virkningsgrad gir mye varme per kubbe

•   Fordi ovnen brenner så rent, slipper den ut veldig lite sotpartikler og annen forurensning til lufta

•   Oppfyller miljøkrav til materialene som ovnen er laget av.

•   Vedfyring regnes som klimanøytralt

•   Aduro og Morsø har svanemerkede vedovner og peisinnsatser

 

Se alle svanemerkede ovner.