Giftfri hverdag – nå også med svanemerkede skoler

Giftfri hverdag – nå også med svanemerkede skoler
Svanemerket har nå revidert og strammet inn på kravene for bolighus og barnehager. En av nyhetene i kriteriene er at også skoler nå kan svanemerkes.
Tekst FotoIstock/BraunS

- I Norden er det stor interesse rundt å bygge giftfritt og energieffektivt. 91 prosent av alle norske forbrukere kjenner igjen Svanemerket, og derfor er det effektivt å bruke merket for å bevise at man lever opp til strenge krav for miljø og helse. Vi åpner nå også for svanemerkede skolebygg, og håper kommunene griper denne muligheten til å sikre barna et bedre arbeidsmiljø, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

Alle typer nybygde boliger kan svanemerkes, både eneboliger, rekkehus, flerfamiliehus, leilighetsbygg og institusjonsboliger. I tillegg kan barnehager og nå skoler bli merket med det offisielle miljømerket i Norden. 

Økende interesse i Norden

Interessen for å bygge svanemerkede hus er generelt økende i hele Norden. I mars 2016 er det knappe 1800 ferdigbygde svanemerkede boenheter og barnehager i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ytterligere 4600 er under oppføring. I Norge bygger både Trysilhus og NCC nå svanemerkede hus og leiligheter.

Se alle svanemerkede bygg i Norden her

- I Norge har vi behov for å bygge mye på grunn av boligmangel. Og vi bør bygge både giftfritt og energieffektivt for å nå både nasjonale og globale miljø- og klimamål. Vårt oppdrag er å gjøre det enkelt å ta gode valg for både helse og miljø når man skal bygge et hus som skal stå i mange, mange år, sier Anita Winsnes som er direktør hos Miljømerking i Norge.

Enklere å søke

Det er viktig at Svanemerket fungerer som godt verktøy for byggherrer og andre som tar miljøutfordringene i byggesektoren på alvor. De nye kriteriene gjør det svært enkelt å sikre god kvalitet og lavt innhold av skadelige kjemikalier ved å bruke svanemerkede byggematerialer. Et nytt web-basert verktøy for materialer gjør denne delen av søknadsprosessen smidigere og langt mer effektiv enn tidligere. 

Kort om Svanemerkets krav

Et svanemerket bygg er vurdert ut fra et livssyklusperspektiv. Det betyr at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert: Fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badet. Bygget skal leve opp til strenge krav på energiforbruk. Svanemerket stiller også poengkrav som skal stimulere bruk av fornybar energi. Svanemerket gjennomfører kontroller på byggeplassen før byggeprosjektet godkjennes. Kravene til det offisielle, nordiske miljømerket strammes inn ca hvert femte år, og da må alle som vil beholde merket søke på nytt, og vise at de også klarer å innfri de nye og strengere kravene.

Les mer om svanemerkets krav til hus