Grønn teft i tøft marked

Grønn teft i tøft marked
Renholdsbransjen er tøff. Marginene er lave, konkurransen skarp og ikke alle aktørene er like lovlydige. Er det mulig å tenke miljø under slike forhold? Trygg Renhold gjør det – med stor suksess.
Tekst

Trygg Renhold har en snart 70-årig historie som leverandør av renholdstjenester i Oslo og Akershus. Bedriften er populær blant kundene og en attraktiv arbeidsplass. De har mye lenger gjennomsnittlig ansettelsestid enn resten av bransjen – hele 7,6 år. Det tyder på at folk setter pris på et godt arbeidsmiljø og ordnede forhold i en bransje som til dels er preget av at useriøse aktører utnytter både folk og regelverk til det ytterste.

– I renholdsbransjen er det som regel høy turnover. Vi er nok i en særklasse med så lang ansettelsestid. De ansatte trives veldig godt, og vi veit at det er mange som ønsker å bli ansatt hos oss. Vi merker også at mange av de seriøse aktørene i bransjen har lyst på våre ansatte, smiler Hanne Rud, driftsjef  i Trygg Renhold.

Cowboy-bedrifter og slappe innkjøpere

Renholdsbransjen sliter med en del useriøse bedrifter. Gang på gang leser vi om sosial dumping, der de ansatte blir grovt utnytta av arbeidsgiveren både rettslig og økonomisk sett. Mange av arbeidstakerne i renholdsbransjen er førstegenerasjons innvandrere, og ikke alle har like lett for å orientere seg i hvilke plikter og rettigheter det norske arbeidslivet gir dem.

Trygg Renhold er det en helt annen bedriftskultur som rår. Den vektlegger langsiktighet, anstendighet og lovlydighet.

– Det er godt forankra i den øverste ledelsen og i alt vi gjør at vi skal være skikkelige. Det er nok en viss idealisme bak det, en overbevisning om at det er den beste langsiktige strategien. Vi er en respektert bedrift, og ingen har noensinne kunnet ta oss på noe. Det er fordi vi ikke tar noen snarveier, det gir bare kortsiktig gevinst, forklarer Rud.

– Vi ser mange som underbetaler de ansatte. For eksempel lurer de dem til å registrere seg som enkeltmannsforetak i Brønnøysundregisteret. Da mister de alle sosiale rettigheter og ytelser som sykepenger, feriepenger etc. På den måten presser de useriøse bedriftene utgiftene til lønn helt i gulvet. De ligger kanskje 60 prosent under oss andre når vi konkurrerer om anbud. Jeg skulle virkelig ønske at innkjøperne var mer kritiske når de ser at prisoverslagene de får i anbudsrunder spriker så mye, sier Rud engasjert.

Godkjenningsordning kommer

I tillegg til å være driftsjef  i Trygg Renhold er Rud også leder i Norsk Forening for service og renhold. Den seriøse delen av bransjen har lenge jobba med å få til en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedriftene. Nå er forskriften som hjemler dette til behandling i Arbeidsdepartementet.

– I løpet av året kommer godkjenningsordningen på plass. Den vil fungere omtrent som et drosjeløyve: Du må bli godkjent før du kan selge renholdstjenester, og det blir forbudt å kjøpe tjenester av noen som ikke har løyve. Det er to ting som er bra med dette: For det første må bedriften dokumentere at de følger regelverk og tariffavtaler, og for det andre blir også kjøperen ansvarliggjort. Jeg tror virkelig at dette vil heve seriøsiteten i bransjen, sier Rud.

Kommenter saken
kommentarer