Grønne innkjøp øker ikke prisene

Grønne innkjøp øker ikke prisene
Miljøstyrelsen (det danske Klima og Miljødepartementet) har undersøkt og sammenlignet 15 grønne og konvensjonelle varer og tjenester. I 11 tilfeller er de grønne produktene helt konkurransedyktige på pris. Og det er ikke minst miljømerker, Svanen og EU-blomsten, som har vært drivere i denne utviklingen.
Tekst

Grønne produkter og tjenester kan enkelt konkurrere på pris. Og i noen tilfeller er de grønne produktene enda billigere enn de konvensjonelle. Dette er en av konklusjonene i rapporten "Undersøkelse av prisen på det offentlige grønne valget", utgitt av Miljøstyrelsen ved utgangen av 2018.

Studien, som danner grunnlaget for rapporten, sammenligner prisen på grønne og konvensjonelle kjøp innen 15 produktgrupper som spenner fra arbeidsklær og batterier til dialyseposer og vaskeritjenester. Selv om de ikke nødvendigvis er representative for alle offentlige anskaffelser, ble de valgt fordi deres volum veier tungt på offentlige budsjetter.

- For både politikere og offentlige kjøpere har det i mange år vært "generelt kjent" at grønne og bærekraftige produkter garanteres å være dyrere enn de konvensjonelle. Derfor er det bra at vi nå har fått dokumentasjon på at denne historien er en myte. Nå har vi det svart på hvitt, og det er en god hjelp for de offentlige kjøpere at de kan dokumentere at de grønne produktene i en rekke kategorier kan matche prisen på konvensjonelle varer, sier Anita Winsnes, direktør for Miljømerking Norge.

Ifølge Miljøstyrelsens rapport har Svanemerket og EU Blomst mye av skylden for at mange grønne produktgrupper i dag kan matche de konvensjonelle produktgruppene på pris. Alt tyder på at en viktig drivkraft i denne utviklingen er kravene til sertifisering med en av de to offisielle miljømerkene. Ved å kreve miljømerkede produkter og tjenester bidrar de offentlige innkjøpene til å skarpere innovasjon og konkurranse, som begge positivt påvirker prisnivået og samtidig fremmer grønn utvikling utover eget forbruk.

- Forskriften om anskaffelser i 2017 gjorde det mulig å stille krav til miljømerking i anbud, har vi opplevd økt interesse for miljømerkede kjøp i landets kommuner, sier Anita Winsnes. Hun mener at interessen skyldes flere ting.

- For det første betyr miljømerkene at kommunens ansatte ikke trenger å bruke tid på å utvikle og kontrollere miljøkrav. For det andre er Svanemerket eller EU Blomsten en garanti for at strenge miljø- og klimakrav er oppfylt. Og for det tredje blir det lettere å kommunisere kommunens grønne innkjøpspolitikk, fordi merkene har høy kjennskap tillit hos befolkningen, sier Anita Winsnes.

 

Link til rapporten: 
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-17-7.pdf

 

Lær mer om nytten av Miljømerker på seminar 7. mars, delta fysisk eller via streaming: 
http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/kommune2019/

 

Grønne kriterier

I undersøkelsen har man vektet forskjellige kriterier for, hva som er ”grønt”.

  • Produktets merking med det nordiske Svanemerket eller EU’s Ecolabel
  • Anvendelse av færre miljø- og helseskadelig stoffer i produksjonen
  • Produsert av mere bærekraftige råvarer og materialer
  • Anvendelse av gjenbrukte materialer ved fremstilling av nye produkter
  • Gjenbruk av det ferdige og oppbrukte produkt
  • Lavt energiforbruk i fremstilling, bruk og evt. bortskaffelse
  • Lang levetid
  • Effektivitet i bruk