Svanemerkede vedovner

Svanemerkede vedovner
Vi gir deg tips og råd for god og miljøvennlig fyring med ved.
Tekst

Vedfyring gir god varme i stua, og er blant de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på når man fyrer riktig i gode ovner. Tre er jo en fornybar ressurs, og tilfører ikke atmosfæren ekstra CO2 under brenning.

Rentbrennende

Moderne, svanemerkede vedovner er såkalt rentbrennende. Det betyr at veden du legger i, brennes helt opp, uten at det dannes store mengder sot og partikler som kan komme ut gjennom pipa. Årsaken er at det blir veldig høy temperatur i brennkamrene. Mellom 600 og 800 grader blir det der inne. Når veden brenner utsondrer den gasser, og disse gassene blir også brent inne i ovnen. 

Til tross for dette, medfører all vedfyring at det kommer noe partikler ut i lufta. I flere store og små byer i Norge blir asmatikere og andre tidvis advart mot å gå ut fordi det er for mye partikkelstøv i lufta. Svevestøvet, som det kalles, kommer dels fra veitrafikken og dels fra fyring. Det er derfor viktig å bruke en vedovn som slipper ut så lite partikler i lufta som mulig. Slik er svanemerkede vedovner. 

Svanemerkede ovner gir mer varme inne. Fordi veden brenner helt opp, får du mye varme per kubbe du legger i. Dette kaller vi høy virkningsgrad. Og det er igjen positivt for lommeboka, som du bruker til å kjøpe veden med. Rentbrennende, svanemerkede vedovner med høy virkningsgrad kan redusere vedforbruket ditt med 30-40 prosent.

Aduro og Morsø har svanemerkede vedovner. 

 

Viktig å fyre riktig

Tørr ved

Det første som er viktig å sjekke ut, er at veden er tørr. Når treet hugges, har det en fuktighet på 50 prosent, og er ubrukelig som brensel. Veden må ned i 15-20 prosents fuktighet for å fungere optimalt når du fyrer. Du har kanskje ingen fuktighetsmåler? Slå vedskiene hardt mot hverandre. Tørr ved lager en skarp lyd, våt ved en dump lyd. Veden kan ikke bli for tørr. Jo tørrere jo bedre.

Vedkubbene skal ikke være for grove. Det er mye bedre å klyve en kubbe i fire, enn å legge den hel inn i ovnen. Ved å kløyve kubben i fire stykker, får du mye større overflate mot ilden, og den brenner mye bedre.

Opptenning

Veden skal alltid ligge i ovnen, ikke stå. Begynn med å legge to vedskier i lengderetningen, på hver sin side av ovnen. Disse to blir som et stativ for de andre skiene (tre-fem) som du legger på tvers oppå. I bunnen legger du litt papir eller never, og fyrer opp.

Trekk

Ventilene åpner du helt opp når du skal tenne. Da får du maks trekk, og ilden tar tak. Deretter er det viktig å justere på trekken slik at forbrenningen skjer i passe tempo. Det er ikke bra å ha for lite trekk. Da blir temperaturen inne i ovnen for lav, veden brenner ikke så godt opp, og det soter mer. Justér heller trekken slik at det brenner friskt i ovnen. Når det er bare glør igjen, legger du i på nytt, i samme form som under opptenning.