Gulv

Gulv
Miljømerking har utarbeidet forslag til nye miljøkrav for gulv, og vil gjerne ha innspill på dem. Fristen for høringssvar er 22. august.
Tekst

Gulv er en heterogen produktgruppe som består av forskjellige materialer. Hovedkravene for miljømerking av gulv omfatter krav til materialer/råvarer, kjemikalier, overflatebehandling, pigment og andre tilsetningsstoffer, emisjoner og innemiljø, energiforbruk under produksjon, samt kvalitetsaspekter.

Formålet med kravene er å sikre at et svanemerket gulv:

 • Har en høy andel fornybare og/eller resirkulerte materialer
 • Klarer strenge krav til helse- og miljøfarlige kjemikalier, har lave emisjoner og bidrar til et godt innemiljø
 • Har blitt produsert på en energieffektiv måte
 • Har god slitestyrke

De viktigste endringene vi foreslår:

 • Produktgruppedefinisjonen er tydeliggjort
 • Skjerpet krav til andel fornybare eller resirkulerte råvarer og skjerpet krav til andel sertifisert trevirke
 • Kravet til miljøskadelige stoffer i overflatebehandlingsprodukter er presisert samt at det er foreslått krav til emisjon fra gulvet
 • Råvare- og energikravet fra versjon 5 av gulvkriteriene er endret.  Andel sertifisert skog og gjenvunnet treråvare er tatt ut og håndteres i egne krav, og det er laget et rendyrket energikrav som omfatter andel fornybar brensel samt bruk av elektrisitet og brensel. Kravnivåer for maksimal bruk av elektrisitet og brensel har blitt skjerpet
 • Kravet til slitestyrke er differensiert med ulike kravnivåer for privat og offentlig bruk

Vi ønsker spesielt kommentarer på følgende:

 • Er kravnivået på 70 % sertifisert trevirke rimelig og oppnåelig? Se krav O5.
 • Er grenseverdien for utslipp av oksygenforbrukende stoffer fra ullvaskeriet rimelig å oppnå? Se krav O9.
 • Er kravene til fargestoff og pigment relevante for andre materialer enn teppegulv? Se krav O24-O27.
 • Er kravnivået til summen av miljøskadelige stoffer i overflatebehandlingssystemer (for eksempel sparkel, olje, beis og lakk) rimelige? Se krav O29.
 • Hvilket av de to foreslåtte alternativene for krav til emisjon/innemiljø ansees som mest hensiktsmessig? Se krav O32-O34.
 • Er energikravet tydelig og hensiktsmessig formulert og på et rimelig nivå? Se krav 036.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Elisabeth Kolrud og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 22. august 2014 via skjema for høringsuttalelse på vår hjemmeside, per post eller epost: ek[at]svanemerket.no

Last ned dokumentene

Høringsbrev Letter of proposal
Kriterieforslag Consultation proposal
Bakgrunnsdokument Background document
Høringsliste/List of recipients  

 

Svarskjema - fylles ut på skjermen