Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter

Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter
Som en av sine siste handlinger som Klima- og miljøminister la Tine Sundtoft denne uka fram Regjeringens handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter. Handlingsplanen viser hvordan norske myndigheter skal legge opp arbeidet for å nå målet om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020.
Tekst FotoIStock/pedrosala

-Jeg vil […] oppfordre innkjøpere og vanlige forbrukere til å bruke miljømerkede produkter (som Svanen og EU-blomsten) og å bruke retten til å få miljøinformasjon, sier Sundtoft i Klima- og miljødepartementets pressemelding.

- Det er bra at handlingsplanen nå endelig kommer, og at Svanemerket er omtalt som et viktig verktøy særlig for innkjøpere og forbrukere. Men skal utslipp av miljøgifter stanses innen fem år, burde planen både hatt flere konkrete tiltak og en solid økonomisk oppbakking. Her skal den kolossale utfordringen løses innenfor eksisterende budsjettrammer, og det tror jeg blir vanskelig, sier miljøfagsjef i Svanemerket, Aina Seland. 

Offentlige innkjøpere trenger tydeligere marsjordre

Det offentliges enorme innkjøpsmakt blir omtalt i handlingsplanen, men også her etterlyser Seland en mye tydeligere marsjordre til alle som forvalter fellesskapets interesser og det samlede innkjøpsbudsjettet på 400 milliarder kroner i året.

Økt omfang av miljømerkede produkter

Det mest relevante kapitlet fra Svanemerkets synspunkt handler om mer miljøgiftsfrie valg i handel og hos forbrukere og innkjøpere. Viktige handlingspunkter her er at myndighetene skal bidra til økt kunnskap om miljøgifter i handelen og hos forbrukerne, og til økt omfang av miljømerkede produkter:

«Det arbeides videre med tiltak som kan bidra til å heve kunnskapen og bevisstheten om miljømerkene. Svanemerkede produkter er spesielt viktige i denne sammenheng og det bør arbeides for å øke antall svanemerkede produkter og for å få forbrukerne til å velge disse. Større etterspørsel etter miljømerkede produkter kan gjøre miljøprestasjon til et konkurranse-fortrinn i markedet. Økt andel miljømerkede produkter i handelen vil bidra til å fase ut bruk av miljøfarlige stoffer.» Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter (2015), s 31.

Handlingsplanen på Klima- og miljødepartementets nettsider