Høringsmøte om svanemerking av investeringsfond

Høringsmøte om svanemerking av investeringsfond
Miljømerking har utarbeidet forslag til kriterier for svanemerkede investeringsfond. Forslaget er ute på høring, og vi inviterer til høringsmøte tirsdag 7. februar kl 12:00-14:00.
Tekst

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Hvordan kan vi best gjøre dette når det gjelder investeringsfond?

Arbeidet med å utvikle Svanemerkets krav til investeringsfond er ledet av miljørådgiver Per Sandell fra Miljømerking Sverige. Han vil legge fram hva som ligger i høringsforslaget på møtet. Deretter blir det mulighet til å stille spørsmål og gi kommentarer. Formelle høringssvar må dere avgi skriftlig innen høringsfristen, som er 27. februar. 

Program

Høringsmøte i Miljømerking Norges lokaler i Henrik Ibsens gate 20
Tirsdag 7. februar kl 12:00-14:00

12:00-12:15 Ankomst og kaffe
12:15-12:20 Velkommen
Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge
12:20-13:00 Presentasjon av høringsforslaget
Prosjektleder Per Sandell, Miljømerking Sverige
13:00-13:50 Spørsmål og debatt
13:50-14:00 Avslutning og veien videre
Elisabeth Magnus, nordisk ekspertkoordinator i Miljømerking

 

Påmelding

Meld deg på per mail til Elisabeth Magnus på em[at]svanemerket.no innen 1. februar.

Dokumenter

Høringsforslaget

Bakgrunnsdokument

Pressemelding om høringen

Spørsmål og svar om svanemerkede investeringsfond