Hva er EU Ecolabel?

Hva er EU Ecolabel
Bare en av fem forbrukere kjenner EU Ecolabel i Norge. Kanskje har du noen ganger sett merket på rengjøringsprodukter, vaskepulver eller maling? Men ikke vært helt sikker på hva merket egentlig betyr. Her får du svar.
Tekst

Åtte av ti norske forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ta vare på miljøet. En ting du kan gjøre, er å se etter EU Ecolabel når du skal handle. Merket gjør det enklere å finne de miljømessig beste produktene.

EU Ecolabel ser på hele produktets livssyklus

Målet med EU Ecolabel er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. Derfor ser merket på hele produktets livssyklus når det fastsetter krav som de sertifiserte produktene skal oppfylle. Det vil kort fortalt si, at man ser på hele produktets reise og de miljøproblemene som oppstår underveis, for på den måten å ta vare på både natur og miljø.  Nettopp det med å se på hele produktets liv er med på å skille EU Ecolabel fra de fleste andre merkeordninger, som ofte bare ser på en fase, for eksempel ved å kreve at råvarene er dyrket på en spesiell måte.

EU Ecolabel gjør det enkelt å ta gode miljøvalg

EU Ecolabel stiller strenge miljøkrav og strenge kjemikaliekrav. På den måten gjør merket det enkelt for deg å ta hensyn til natur og miljø og å redusere hvor mange skadelige kjemikalier du kommer i kontakt med gjennom forbruket ditt. Det er mye enklere å se etter EU Ecolabel enn å prøve å tyde innholdsdeklarasjoner. Samtidig har produktene vært gjennom en grundig kontroll, så du kan være trygg når du velger dem.

EU-Ecolabel er et offisielt miljømerke

Mens Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene, er EU Ecolabel det offisielle miljømerket i EU/EØS og Norge deltar gjennom EØS-avtalen. Merkene vurderer hele produktets livssyklus og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis, og er ganske like som merkeordninger. Det er Miljømerking Norge som forvalter begge de offisielle miljømerkene i Norge: Både Svanemerket og EU Ecolabel.

Dine valg teller

Kanskje tenker du at det ikke spiller noen rolle for miljøet om du velger produkter som er sertifisert med EU Ecolabel. Men de små hverdagsvalgene er viktige fordi det er så mange av dem.

Når du velger produkter med EU Ecolabel, bidrar du derfor til å:

  • Skåne natur og miljø
  • Spare jordens ressurser
  • Redusere kontakten din med skadelige kjemikalier
  • Vise omtanke for fremtidens klima