Hva er svanemerket renovering?

Hva er svanemerket renovering
Svanemerket renovering gir deg et bygg med lavt energiforbruk, lav klimabelastning og et godt inneklima. Svanemerket sikrer samtidig at avfall fra renoveringen blir riktig håndtert, og at nye byggeprodukter oppfyller strenge krav til både miljø og helse.
Tekst

Svanemerket krever en mer omfattende tilstandsanalyse og miljøkartlegging enn det som er vanlig. Dette er – sammen med en lang rekke krav – med på å sikre at en svanemerket renovering både er et godt valg for miljøet og de menneskene som skal oppholde seg i den renoverte bygningen.

Et bygg som har gjennomgått en svanemerket renovering kjennetegnes av:

  • Lavt energibehov etter renovering. Svanemerket krever at bygget etter renovering skal ha lavt energibehov. Dette sikrer lavere klimabelastning i byggets levetid og lavere energikostnader for den som drifter bygget.
  • Grundig miljøsanering. Bygget er miljøsanert med fokus på både helse- og miljøskadelige stoffer, og det er tatt hånd om farlige materialer og farlig avfall.
  • Godt inneklima. Kartlegging av kjemikalier i eksisterende materialer og strenge kjemikaliekrav til nye produkter og produkter. For eksempel krever Svanemerket en kjemisk analyse av flere stoffer i eksisterende materialer enn vanlige miljøkartlegginger. Samtidig er grenseverdiene for uønskede stoffer lavere enn myndighetenes krav. Nye byggeprodukter, materialer og kjemiske produkter lever opp til strenge miljø- og helsekrav. Det vil si alt fra maling og fugemasser til isolering, dampsperrer og gulv. Det betyr blant annet at bisfenol A, S og F ikke er tillatt i et svanemerket bygg, og at innvendige overflater som gulv og vegger ikke må være kledd med PVC.
  • Økt gjenbruk av bygningsdeler og byggematerialer. For å begrense bruken av ressurser stiller Svanemerket krav om at prosjektet skal utarbeide en plan for bevaring og gjenbruk av bygningsdeler og -materialer. Det skal også utarbeides en loggbok som gir oversikt over hvilke materialer og kjemiske produkter bygget inneholder, og hvor i bygget de befinner seg. Det øker muligheten for senere gjenbruk, og med på å fremme sirkulær økonomi.

Hvilke bygg kan renoveres med Svanemerket?

Rekkehus, leilighetsbygg, omsorgsbygg (eldreboliger, institusjoner der folk bor) og -leiligheter, skoler, barnehager og kontorbygg kan oppnå svanemerket renovering hvis omfanget av renoveringen (eklsklusive riving) utgjør minst 25 % av bygningens verdi (eksklusive grunnverdi), eller hvis renoveringen omfatter 25 % av klimaskallets ytre.

Fakta om svanemerket renovering (pdf)

Kontakt

Tormod Lien
Markedsrådgiver
m: 928 37 959
tl[at]svanemerket.no