Hvorfor er bilvask en miljøutfordring?

Hvorfor er bilvask et miljøproblem?
Bilvaskevannet inneholder oljerester og tungmetaller vi ikke vil ha ut i naturen - eller opp på vårt eget matfat. Her er fakta om bilvask og miljø.
Tekst

Hjemmevask er verst for miljøet

  • Mange bilpleieprodukter inneholder kjemikalier vi ikke vil skal komme ut i naturen. Dette er stoffer som kan være giftige for fisk, skalldyr og andre organismer som lever i vann, og som er del av næringskjeden vår.
  • Biler er møkkete når de vaskes, og vaskevannet inneholder smuss og oljerester som satt på bilen. Dette er miljøgifter vi ikke vil ha ute i naturen.
  • Vasker du bilen hjemme renner såpe, smuss og oljerester sammen med vaskevannet rett ut i naturen.

Fra vaskehallen til kornåkeren

  • Mange bilvaskehaller har et stort vannforbruk – opptil 400 l per vask
  • I vanlige vaskehaller blir vaskevannet ikke tilstrekkelig renset, slik at oljerester og tungmetaller kommer ut i naturen.
  • Vaskevann fra bilvaskehaller havner i det kommunale avløpssystemet. Det er ikke mulig for renseanleggene å fjerne tungmetaller og andre miljøgifter fra vaskevannet.
  • I det kommunale renseanlegget danner det seg slam som brukes som gjødsel på norske kornåkre. Tungmetaller og andre stoffer vil avleire seg i slammet, og kan bli med ut på åkeren. Maten vi spiser er en viktig kilde til hvordan vi får i oss skadelige kjemikalier.

Svanemerket vaskehall

  • Avløpsvannet er 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller.
  • Vannforbruket er redusert med 75 prosent. En svanemerket bilvask bruker 90 l vann, mot normalt 350-400 l.
  • Må bruke svanemerkede bilvaskemidler

Les også: Norges første svanemerkede bilvaskehall åpnet