Innflytting i JMs første svanemerkede leiligheter i Norge

Innflytting i JMs første svanemerkede leiligheter i Norge
Presterødalleen i Tønsberg er JMs første svanemerkede leiligheter i Norge. Nå er det klart for innflytting.
Tekst FotoWerner Andersson

Dette ble markert med overrekking av lisensbevis fra Svanemerket, taler og et direktesendt talkshow om hvordan vi skal få fart på det grønne skiftet. (Mer fra talkshowet kommer.)

Svein Sundby, direktør i Region Syd, JM Norge.

- Nå er det tre år siden JM, som del av en langsiktig bærekraftssatsing, bestemte at alle JM-boliger i Norden skulle miljøsertifiseres med Svanemerket. Og nå står vi her, med det første av i alt 29 svanemerkede prosjekter i Norge, sa Svein Sundby, direktør i region Syd JM Norge under åpningen.

Presterødalléen består av 41 svanemerkede leiligheter som ligger nydelig til med utsikt over Tønsbergfjorden. Her forenes høy kvalitet og lav miljøpåvirkning, både selve bygget, byggeprosessen og alle materialene som er brukt oppfyller Svanemerkets mange og strenge krav.

Heier på ansvarsbevisste utbyggere

Lucie Kathrine Sunde-Eidem, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, la vekt på at både utbyggerne og forbrukerne spiller avgjørende rolle for utviklingen av en mer bærekraftig byggesektor.

- Dette er leiligheter som er bedre både for miljøet og for helsa til dem som skal bo der. Bevisste forbrukere og ansvarsbevisste utbyggere er helt nødvendig for å omstille byggebransjen og måten vi bor og lever på. Og Svanemerket er et eksempel på hvordan man kan ta de rette valgene både som forbruker og utbygger, sa hun.

Passer godt i klimabevisste Tønsberg

- Tønsberg er en by med ambisiøse klimamål. For å nå dem trenger vi alle med på laget, også utbyggerne. Nå får forbrukerne anledning til å velge det beste når det gjelder energieffektivitet, bruk av trevirke eller kjemikalier, og det er veldig bra. Det skal være godt å bo i Tønsberg, og her blir det godt å bo, sa Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg.

Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg.

Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning

Svanemerket byggevirksomhet har en skikkelig boom i Norden. Ved årsskiftet var det 12 000 svanemerkede leiligheter, skoler og barnehager ferdig bygget i Norden – med ytterligere 22 000 underveis.

- Dette er begynnelsen på noe stort. Snart vil vi ha mange svanemerkede leiligheter og andre bygg i Norge, og JM vil alene bygge 3000 av dem. Det betyr mye når en så anerkjent aktør går helhjertet inn for å redusere miljøpåvirkningen sin. Det bidrar både til økt kunnskap om hvor viktig det er med miljø- og klimatiltak i byggesektoren, det bidrar til økt lønnsomhet for produsenter som leverer på miljø, og det bidrar til økt kjennskap til at Svanemerket er et godt verktøy for høy kvalitet med lav miljøpåvirkning, sa Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.

Svein Sundby, direktør i Region Syd, JM Norge, mottar beviset på at Presterødalléen er svanemerket av Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.