Innkjøpspris til Fredrikstad kommune

Innkjøpspris til Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune fikk onsdag Svanemerkets pris for beste innkjøpspraksis.
Tekst FotoJørgen S. Halvorsen

Svanemerket markerte sitt 25-årsjubileum med en konferanse på Scandic Fornebu onsdag. Der ble årets svanepris for beste innkjøper tildelt Fredrikstad kommune, ved Innkjøpskonsulent Jorunn Amundgård.

- Det offentlige kjøper inn for 400 milliarder kroner i året, og har derfor en enorm markedsmakt. Ved å stille strenge miljøkrav i innkjøpene sine kan innkjøpere gjøre det svært lukrativt for produsentene å tilby de mest miljøtilpassede produktene. Når lønnsomhet og miljø går hånd i hånd, vil det grønne skiftet skyte fart, sier Tormod Lien, prosjektleder i Svanemerkets innkjøpernettverk.

Juryens begrunnelse:

«Fredrikstad kommune har benyttet miljømerkingskravene i tre betydningsfulle anbudskonkurranser i året som gikk. De har vektet miljøkravene med 50 %, har blitt klaget inn for å teste ut fremtidig regelverk ett par år for tidlig og de har vekket flere «dormende» bransjer. 

Kommunen har inngått avtaler på blant annet rengjøringsmidler, tekstiler og møbler i 2014. Leverandørene ble tidlig på året varslet om innkjøperens miljøengasjement, og vi kan nå konkludere med at grossister med miljømerkede rengjøringsmidler har fått et konkurransefortrinn, tekstilleverandører kjenner at miljøvinden blåser og sist men ikke minst har vinneren av prisen bidratt til flere søknader om Svanemerket innenfor møbelbransjen.»