Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

Jubileumsberetning
Et trettiårsjubileum fortjener en historiebok. Svanemerkets er ført i pennen av Tormod Lien, som har 25 års fartstid i det offisielle, nordiske miljømerket.
Tekst

Forfatterens forord til boka

– Jeg er en miljømerker. Jeg ble ansatt for lenge siden og håper noen sier fra den dagen jeg gjør mer skade enn nytte. Da vil jeg antakelig ta heisen med min svanemerkede rullator, være iført miljømerkede klær og allerede ha bestilt teksten til en fotnote på min gravstein: «Kista dreper ikke regnskogen». Om jeg velger kremering blir det en med varmegjenvinning, dioksinfilter og retursystem for metaller.

Det er uvanlig i vår tid at noen fortsetter i samme virksomhet i mer enn 25 år. Men motivasjonen har holdt seg fordi det ikke finnes noe annet sted jeg kunne bidratt sterkere til en bærekraftig utvikling. Jeg er privilegert som har en meningsfull og variert jobb i et av verdens rikeste land.

Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat og så mange festtaler som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og enda verre å leve som man prediker. De nordiske landene er foregangsland innenfor miljøteknologi men effekten av gode miljøvalg spises i dag opp av det vanvittige forbruket. Uansett så er det ikke tilstrekkelig å snakke om hva vi skal gjøre, vi må gjøre det også. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon. Det har vært mange stridigheter rundt hvordan merkeordningen skal bidra, hvilke krav som skal stilles til ulike miljøbelastninger og hvor strenge kravene skal være, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer.

Jeg tilbød meg å skrive denne beretningen fordi jeg mener at alle som har arbeidet med miljømerking eller kommet i berøring med den på forskjellig vis, har fortjent en samlet beretning, en markering av hva vi har oppnådd av resultater. Kanskje kan oppsummeringen av de første tretti årene være motiverende for fremtidig bruk av verktøyet. Og så har det hendt morsomme tankevekkende ting, nesten hver dag.

Nordisk Miljømerking kunne gjort mer, innenfor andre områder, på andre måter, med andre målgrupper og vi har selvfølgelig gjort mange feil. Men jeg sier som den nåværende norske miljøvernminister Ola Elvestuen: Miljømerking er effektivt miljøvern. De som ønsker å kritisere Miljømerking for pengebruken, kan notere seg at de tretti millionene for eksempel Miljømerking i Norge koster norsk næringsliv og myndigheter per år, er det samme som prisen for 200 meter med motorvei, eller prisen for ti minutter med reklame på TV2. For den prisen oppnår fem millioner nordmenn og titusener av innkjøpere, god miljøveiledning. Det nordiske markedet med 30 millioner innbyggere, som utgjør verdens tolvte største økonomi, er stort nok til å gjøre en forskjell når næringslivet skal foreta sine produktendringer og markedsfremstøt. Derfor er Svanemerket en suksess med effekter langt ut over Nordens grenser.

Hvis du leser hele denne beretningen igjennom, vil du se at miljømerking fungerer, og at vi burde gjøre mer av det. I møte med næringsliv og myndigheter slipper man ikke lenger unna med store ord, tiden er kommet for handling. Det er sannelig på tide! Ledelsen i Nordisk Miljømerking har gitt meg lov å skrive denne beretningen uten detaljert styring, men jeg har hatt en referansegruppe til å kontrollere fakta. Beretningen blir subjektiv og det er vel like greit, ingenting er objektivt uansett. Det viktigste vi gjør er å bringe verden fremover, og da må vi tåle humper i veien.

Når man skal skrive om miljømerket Svanens første tretti år må man trekke ut hendelser som kan representere ulike aspekter ved ordningen og se ordningen fra ulike vinkler for å få det totale bildet. Hovedkapitlene i boka er ordnet kronologisk, og jeg prøver å belyse ulike aspekter i ulike kapitler.

God fornøyelse!

Tormod Lien, Oslo, Norge, 15. oktober 2019