Kampen mot PFAS

Kampen mot PFAS
Perfluorerte organiske fluorstoffer (PFAS) får fett eller smuss til å prelle av, men er skadelige for både helse og miljø. Derfor har Svanemerket forbudt alle organiske fluorstoffer i bakepapir, hamburgerpapir, engangsartikler, møbler, maling, klær og andre tekstiler i en årrekke.
Tekst

De perfluorerte organiske fluorstoffene (PFAS) har mange gode egenskaper, og derfor er de ofte benyttet i regntøy, allværsjakker og impregneringsspray. På kjøkkenet finner du dem i teflon og andre «non-stick»-belegg i stekepanner og kokekar. Maten vår kommer også ofte i kontakt med fluorstoffer, via mat- og bakepapir og annen emballasje. Blir et produkt omtalt som «flekk-avvisende», «vanntett» og «non-stick» er det sannsynlig at det er brukt organiske fluorstoffer.

Nyhet: Også kortkjedet fluorstoff klassifisert som miljøgift

Fluorstoffene er blant annet bygget opp av en kjede med karbon-atomer, og denne kan være lang eller kort. Både PFOA og PFAS har lange kjeder, og har lenge vært regnet som miljøgifter.

For å unngå å bruke disse stoffene, har produsentene begynt å bruke fluorstoffer med korte karbon-kjeder i stedet. De har mange av de samme vann-avvisende egenskapene som de andre fluorstoffene, men det har manglet dokumentasjon på hvilke effekter de har. Men nå har EU, med Miljødirektoratets hjelp, konkludert med at det kortkjedete fluorstoffet PFBS også skal regnes som miljøgift med svært alvorlige effekter på helse og miljø.

Norsk forbud

Norske myndigheter innførte i 2014 et nasjonalt forbud mot én gruppe fluorstoffer. Dette innebar at det ble forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette tekstiler, gulvtepper og andre belagte forbrukerprodukter som inneholdt stoffet perfluoroktansyre (PFOA). Matemballasje ble unntatt fra forbudet, til tross for at det er dokumentert at fluorstoffene lekker over i maten fra emballasjen.

Norges forbud til tross, det ble ikke noen krise i produksjonen av allværsjakker og stekepanner. Det kan være fristende for produsentene å bytte ut PFOA med andre organiske fluorforbindelser. Slike stoffer kan være litt mindre giftige, men det er dårlig dokumentert hvilke effekter de har. Sannsynligvis har- de mange av de samme negative effektene som PFOA -- slik vi nå har sett er tilfelle med den kortkjedete PFBS (se lenke ovenfor). Og for å oppnå samme vann- og fettavstøtende effekt må produsentene bruke større mengder av disse stoffene. Dermed kan mye av vinninga gå opp i spinninga.

Ikke bare enkeltstoffer, men hele grupper

Skal vi for alvor kvitte oss med de organiske fluorstoffene, må vi ta et helhetsgrep: Inkludere alle stoffene i den kjemiske gruppen og utradere dem gjennom hele produksjonsprosessen – også i råvarefasen. Sett i lys av dette, gir et forbud mot PFOA alene i sluttproduktet bare en svært begrenset sikkerhet for forbrukerne.

Svanemerket har forbudt alle organiske fluorstoffer i flere år. Produsentene av svanemerket bakepapir har funnet gode erstatninger for fluorstoffene, mens svært få produsenter av allværsjakker og annet friluftsutstyr foreløpig har evnet eller villet lage produkter uten disse stoffene. Dette kan selvsagt skyldes noen av de andre, strenge kravene vi stiller også, men konsekvensen er uansett at store deler av Norges befolkning kler seg i klær som skader naturen når de skal ut og nyte den.