Første svanemerkede kantine utenfor Oslo-området

Første svanemerkede kantine utenfor Oslo-området
If forsikring sin kantine i Sarpsborg har nå fått det offisielle nordiske miljømerket. If svanemerker kantina for å vise ansatte, kunder og samarbeidspartnere at de tar miljøvern på alvor.
Tekst

I over ett år har If gjennomført små og store tiltak i kantinen i Sarpsborg. Blant annet er fryseren skiftet ut på grunn av kjølegasser som bryter ned ozonlaget. Strømmåler og vannmåler ble installert for å redusere energi- og vannforbruk.

- Kundene i kantinen vil ikke merke noen endringer i pris. Investeringene som har blitt gjort vil tjenes inn i redusert forbruk, sier miljøansvarlig Ole Evensen.

Evensen legger også vekt på at miljøhensyn har med trivsel å gjøre.

- Folk blir mer og mer opptatt av miljøet, spesielt de yngre. For å tiltrekke seg dyktige nye medarbeider lønner det seg å tenke miljø, understreker han.

Tormod Lien, som overrakte lisensen på vegne av Miljømerking, understreket betydningen av Svanemerket kantine som intern markedsføring av miljøarbeidet og motivasjon for ytterligere forbedringer. «De ansatte blir stolt av arbeidsplassen sin når den gjør synlige miljøtiltak, miljøsertifisering av kantina er viktig i en slik sammenheng og kan motivere flere til å bidra.»
 

Fra venstre: Kontorsjef Anne Lene Hauer i If, Anne Grete Jakobsen fra ISS, Miljøansvarlig Ole Evensen i If, kantineleder Anette Heggem og Markedsrådgiver Tormod Lien i Miljømerking

Miljøtiltakene hos If Sarpsborg

Unødvendig emballasje er redusert ved at salt og pepperbøsser på bordene erstatter de små krydderposene, og pålegg og smør serveres ikke lenger i kuvertbokser. Oppvaskmidler og kjemikalier til rengjøring er byttet ut med produkter som er miljømerket. Det brukes også kun miljømerkede servietter og annet tørkepapir.

For å minske avfallsmengden settes det opp søylediagram ved søppelkassene hver måned, slik at de ansatte kan se hvor mye de kaster. All mat veies og det byttes til mindre tallerkener. Avfall skal sorteres inn i restavfall, mat, papir og glass.

Svanemerkete kantiner har strenge krav til hvilke råvarer som kjøpes inn. Hovedingrediensene i maten skal være økologiske og kantinen vil ikke servere mat som er på rød liste, altså mat med stor negativ miljøpåvirkning.

Evensen og Hauer understreker hvor viktige slike miljøtiltak er for If.

- Vi kan i verste fall miste samarbeidspartnere og store kunder i fremtiden hvis vi ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn, sier Hauer. Evensen er enig:

- Jeg har allerede opplevd at samarbeidspartnere spør om Ifs miljøprofil. De vil samarbeide med bedrifter som tar miljøvern på alvor.