Klimaendringer og miljømerker

Klimaendringer og miljømerker
I 2015 ble nesten 300 000 produkter miljøsertifisert verden over. Dette er produkter som kan dokumentere at de er gode miljøvalg. – Miljømerker er et verktøy i forbrukernes hender, sier Bjørn-Erik Lønn, leder i globalt miljømerkingsnettverk.
Tekst

Ved årsskiftet samlet verdens ledere seg i Paris for å vedta en ny klimaavtale. I skrivende stund er den signert av 177 land.

- Selv om verdensomspennende avtaler på dette nivået er svært viktig, finnes det allerede gode verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i mange land: Seriøse miljømerker, sier Bjørn-Erik Lønn, styreleder i Global Ecolabelling Network (GEN). - Våre medlemmer i mange land bidrar til at både produsenter og forbrukere bidrar til reduserte klimagassutslipp samtidig som de reduserer sin generelle miljøbelastning.

300 000 miljømerkede produkter

I 2015 sertifiserte miljømerkene som er medlem av GEN mer enn 298 000 produkter som kunne dokumentere at de er gode miljøvalg. Det største medlemsmerket i GEN er China Ecolabel. De har estimert miljønytten av alle deres sertifiserte produkter. De sertifiserte produktene står årlig for en reduksjon av utslipp på

  • 8,6 millioner tonn CO2
  • 205 000 tonn flyktige organiske forbindelser (VOC)
  • 482 000 tonn karbonmonoksid og
  • 64 000 tonn nitrogenoksid

Forbrukerne kan utøve sin betydelige markedsmakt ved å velge varer og tjenester som har kommet gjennom nåløyet hos de seriøse miljømerkene. Også offentlig innkjøpere, som i Norge alene handler for mer enn 460 milliarder kroner i året, kan bruke miljømerker til å maksimere miljøgevinsten av den markedsmakten de har.