Klimanøytral = klimabløff?

Klimanøytral = klimabløff?
Vær kritisk til bruk av begrepet "klimanøytral". Dette er et ord som mange har veldig positive assosiasjoner til, som om produktet ikke belaster klimaet i det hele tatt.
Tekst

Men et produkts reise fra råvare, via fabrikk, transport, bruk og til avfallsdeponiet belaster alltid klimaet.

Å regne ut den reelle klimabelastningen til en bygningsplate eller ei dør er veldig komplisert. Moderne produksjonskjeder er gjerne internasjonale og veldig sammensatte... Trevirket kommer fra Finland, limet kommer Sarpsborg, midlene som blir brukt til overflatebehandlingen er laget i Kina...

Beregninger av energibruk er et kapittel for seg. Skal vi for eksempel regne med en europeisk strømmiks som inkluderer kullkraft, eller skal vi basere oss på norsk strømmiks som hovedsakelig er vannkraft? Du kan jo bare forestille deg hvilken effekt et slik metodevalg får på klimaregnskapet.

Og skal regnestykket gå i null - og produktet stemples med "klimanøytral" - må det være garantier for at den CO2-kvoten produsenten har kjøpt, faktisk har gått til levedyktige CO2-reduserende tiltak, og det er heller ikke nødvendigvis lett å få til.

Det er fint at bedrifter ønsker å gi internasjonal klimabistand, men det gjør ikke produktene deres til bedre klimavalg enn andre.

Vi mener naturligvis at det er viktig å redusere klimabelastningen så mye som mulig på alle områder vi kan. Men vi er også opptatt av å leve i verden som den er. Og et klimanøytralt produkt - det har vi til dags dato ikke sett.

Kommenter saken
kommentarer