Konserveringsmiddelet MI

Konserveringsmiddelet MI
Methylisothiazolinone (MI) er et mye brukt konserveringsmiddel som finnes i både maling, hudpleieprodukter, såper og rengjøringsmidler.
Tekst

Vi vil ikke at malingen skal råtne i boksen eller på husveggene våre. Vi vil ikke at nattkremen skal mugne i krukken sin eller oppvasksåpa bli tjukk og illeluktende. Derfor bruker produsentene konserveringsmidler i slike produkter.

Et av de vanligste stoffene som gir forlenget holdbarhet til produktene heter methylisothiazolinone, for enkelhets skyld kalt MI. MI er et biocid som hemmer bakterievekst i vannbaserte løsninger. Maling, såper og hudpleie er slike vannbaserte produkter. MI gjør jobben som konserveringsmiddel bra, men er dessverre også allergifremkallende, og giftig for vannlevende planter og dyr. Derfor er MI et av stoffene Svanemerket jobber mye med å regulere vekk. Dette gjør vi ved å sette stadig strengere krav til dette konserveringsmiddelet.

Ikke MI i svanemerket hudpleie

MI er ikke tillatt i svanemerkede hudpleieprodukter.

Ikke MI i svanemerkede våtservietter

MI er ikke tillatt i svanemerkede våtservietter.

Maks 0,01 - 0,1 % allergifremkallende stoff som MI i svanemerket rengjørings- eller håndoppvaskmiddel

I produkter som rengjøringsmidler og håndoppvaskmidler, tillater Svanen en svært begrenset mengde allergifremkallende stoffer. Grunnen til at vi ikke kan forby alle allergifremkallende stoffer, er at det er nødvendig å konservere vannholdige produkter slik at de ikke «råtner» eller blir ødelagt. Produkter som ikke har god nok kvalitet er ikke bra for miljøet, de gir oss økte avfallsmengder, og kan også utgjøre en helsefare fordi de kan utvikle skadelige stoffer som nedbrytningsprodukter.

Svanens krav er mye strengere enn myndighetenes krav. Myndighetene krever at produkter som inneholder mellom 0,1 og 1,0 % av et allergent stoff skal merkes med setningen «Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi allergisk reaksjon». Formålet med dette er å beskytte allerede sensibiliserte personer. Først når produktet inneholder 1,0 % av et allergent stoff, krever myndighetene at selve produktet merkes som hudsensibiliserende. 

Svanen krever imidlertid så lavt innhold som mulig (i praksis mellom 0,01 og 0,1 % avhengig av produkttype). Hvilken grense som stilles for ulike produkttyper, er avhengig av hvilke alternative konserveringsmidler som er tilgjengelig og fungerer for de aktuelle produkttypene.  

NB: Svanemerkets krav til rengjøringmidler og håndoppvaskmidler er nylig revidert. MI er ikke lenger tillatt i disse produktene, men vil i en overgangsperiode kunne finnes i tilgjengelige produkter.

Begrensede mengder MI i svanemerket maling

Fordi det foreløpig mangler gode erstatninger for MI i maling tillater Svanen og EU Ecolabel svært begrensede mengder av stoffet. Vi har klart mål om at MI blir erstattet av mindre problematiske konserveringsmidler i denne produktgruppen. Det finnes også svanemerket maling helt uten MI. Det er malingen Sens fra Jotun.

Kan jeg stole på at miljømerkede produkter stiller strenge krav til miljø og helse?

Ja, det kan du. Når du kjøper produkter merket med Svanen eller EU Ecolabel, vet du at de helhetlig sett er blant de beste på markedet, for miljømerkene stiller krav til både miljø, helse og kvalitet i produktene. Du får dermed mange andre miljø- og helsemessige fordeler ved å velge svanen. For eksempel inneholder ikke svanemerket maling tungmetaller eller bløtgjørere som kan fungere hormonforstyrrende. Slik maling har også minimalt med løsemidler.

Hvorfor er små mengder MI tillatt i enkelte miljømerkede produkter?

Svanen og EU Ecolabel stiller krav til både miljø og helse, men også til kvalitet. Vi har i dag ikke kjennskap til bedre konserveringsmidler for for eksempel vannbasert maling som fungerer for alle farger og alle typer av slik maling. Og vannbasert maling uten konserveringsmidler er heller ingen god løsning, selv om det helsemessig sett er et bedre alternativ. Uten konserveringsmidler har normal vannbasert maling kun kort holdbarhet og råtner eller mugner derfor hurtig, noe som også gir helsemessige utfordringer i tillegg til at mye maling må kastes.

Det samme gjelder i stor grad for endel rengjøringsmidler. Behovet for å forhindre bakterievekst i flaska er der, men de optimale alternative konserveringsmidlene som ikke er allergifremkallende er ikke på plass ennå.

Miljømerkene viser hvilke produkter som er de beste både i forhold til miljø og helse. De er med på å begrense den samlede mengde av kjemikalier som forbrukerne og miljøet utsettes for – uten å kompromisse på kvalitet. Miljømerkene gjør det enklere for deg som forbruker å finne de beste produktene både i forhold til helse og miljø.