Kun ett miljømerke i Norge

Kun ett miljømerke
Når nordmenn blir spurt hvilke miljømerker de kjenner, svarer 7 av 10 spontant Svanemerket først. Ingen andre merker blir nevnt først av mer enn 3 %.
Tekst

«Alle» kjenner Svanemerket

9 av 10 kjenner Svanemerke-logoen. Ingen andre merkeordninger er like godt kjent som det offisielle, nordiske miljømerket. 7 av 10 kjenner Ø-merket som er merkeordning nr. to i YouGovs siste undersøkelse for Miljømerking.

- Det er bare ett miljømerke i Norge, og det er Svanemerket. Vi har en helt unik posisjon i folks bevissthet. Det har vi også sett i tidligere undersøkelser, og nå får vi bekreftet at vår sterke stilling holder seg, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

De fleste som kjenner Svanemerket vet noe om hva det står for. Kun en av fem sier at de bare kjenner merket uten å vite hva det står for.

Halvparten ser etter Svanemerket når de handler

Ca halvparten av oss ser etter Svanemerket av og til eller oftere når vi skal velge blant produkter. En av fire sier de alltid eller ofte ser etter Svanemerket når de skal handle. Det er en betydelig markedsandel.

- Svanemerkede produkter oppfyller strenge miljøkrav, og det gjør det enkelt å ta gode miljøvalg. Når så mange ser etter Svanemerket, gir det produsenter av svaneprodukter et konkurransefortrinn, sier Winsnes videre.

Svanemerket er den merkeordningen flest forbinder med gode miljøvalg

72 prosent av de spurte forbinder Svanemerket med gode miljøvalg. 37 prosent forbinder Svanen med fravær av helseskadelige stoffer. Det er ni prosentpoeng sterkere enn for merket for økologi (Ø-merket).

Svanemerket er den merkeordningen flest forbinder med god kvalitet

4 av 10 forbinder Svanemerket med god kvalitet, og 57 prosent sier de liker Svanemerket.