Sykepleier svanemerket laken

Sykepleier svanemerket laken
ASAP Norway AS har i samarbeid med SINTEF og Oslo Universitetssykehus, utviklet et millimetertynt oppdekkingslaken som har helt spesielle egenskaper tilpasset fødesenger.
Tekst

Etter mange år som sykepleier ved fødeavdelingen på Sykehuset Telemark, ble Astrid Skreosen overbevist om at det måtte være mulig å klargjøre og rengjøre fødesengene med et mer tilpasset oppdekningsutstyr. Hun tok så kontakt med SINTEF og lanserte ideen om å lage et superabsorberende lakensett tilpasset fødesenger med ukurante mål.

Etter at null-serien var produsert, gjennomførte ASAP Norway AS i desember 2009 en systematisk utprøving av lakenet som omfattet 200 fødsler. Utprøvingen ble gjort i samarbeid med Innovasjon Norge og Oslo Universitetssykehus som ”krevende kunde”.

Absorberer 10 liter vann per kvadratmeter

Fødelaken skal tåle en belastning på 150 kg selv i våt tilstand og det i seg selv er en prestasjon for et papirbasert produkt. Men det viktigste er at den beskytter underlaget, er behagelig å ligge på og ikke lekker. I ASAP sine produkter er dette gjort mulig gjennom en spesiell teknikk for å flette non-woven materialet. I tillegg virker det superabsorberende materialet på en måte som sikrer at hele 10 liter vann kan absorberes per kvadratmeter og ikke lekker ut. ASAP mener å ha dokumentert at denne løsningen reduserer totalkostnadene ved drift av fødestuer.

Siste del av produktutviklingen besto i å miljømerke produktene etter verdens strengeste miljøkrav, Svanemerket. ASAP regner nå med enda et konkurransefortrinn i møtet med miljøopptatte kunder.

- Vi har gledet oss til å lansere vårt produkt med miljøprofil, fordi vi tenker helhet i alt vi gjør, sier Astrid Skreosen.

- Innovasjon og miljøtenkning bør være en uslåelig kombinasjon, kommenterer Anita Winsnes som er direktør i Miljømerking. - Nå håper jeg helsevesenet vet sin besøkelsestid og belønner dem som satser på miljø.

Kommenter saken
kommentarer