Kutt miljøgifter med Svanemerket

Kutt miljøgifter med Svanemerket
Den største kilden til utslipp av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier i dag er produksjon og forbruk. I kosmetikk, møbler, elektronikk, leker, rengjøringsmidler, tekstiler, papir og engangsartikler kan det være stoffer som er giftige for mennesker, dyr og planter.
Tekst

Kanskje virker det lite effektivt å gå løs på forbrukerproduktene hvis vi skal redusere mengden miljøgifter omkring oss. Det er nok ikke så mange gram kvikksølv i en enkelt datamaskin. Men i skrivende stund er det hittil i år solgt 172 867 000 datamaskiner i verden. Volumet på produksjon og forbruk - også når det gjelder andre produkter enn elektronikk - er kolossalt.

Eller tenk på kremen du smører deg og dine med. Det er kanskje ikke mye siloksan i den, men likevel bruker vi 2,7 tonn hvert eneste år, bare i Norge. Hvor mye er det hvis vi tenker på hele Norden? Europa? I en femårsperiode? Ti år?

Små mengder blir store når de blir mange nok.

En salig blanding

Samme perspektiv er nyttig når vi skal snakke om cocktail-effekten. Vi eksponeres for skadelige stoffer hele dagen, hver dag, hele livet. Små doser hver for seg – men det er miksen av dem og den langvarige eksponeringen som bekymrer oss. Derfor er det best å kutte ned på de helse- og miljøfarlige stoffene alle steder vi kan.

Svanen og miljøgifter

Svanen utelukker miljøgifter, dvs stoffer med svært skadelige egenskaper. Det vil si at de er miljøskadelige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige.

Vi utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer.

Vi bruker testresultater og div EU-regelverk når vi setter kjemikaliekrav til svanemerkede produkter. Vi forbyr generelt stoffer som er på lista over Substances of very high consern (ref. REACH).

Dette er eksempler på stoff vi alltid har strenge krav til:

 • Hormonhermende stoffer, som for eksempel parabener
 • Siloksaner (D4, D5)
 • Ftalater
 • Musk
 • Triklosan
 • Nano-partikler
 • Halogenerte organiske forbindelser (for eksempel brommerte flammehemmere og fluorforbindelser)
 • Bisfenol A
 • Fri formaldehyd
 • Tungmetaller
 • Organiske tinnforbindelser
 • Stoffer som er ikke-nedbrytbare, bioakkumulerbare og giftige

Del av verktøykassa

Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norden, er et av samfunnets viktigste verktøy for å påvirke adferden til forbrukere og produsenter.

Våre eksperter utformer strenge miljøkrav til de 2-300 produkttypene vi jobber med. Produsentene må dokumentere at de tilfredsstiller kravene, og vi kontrollerer alt, som den nøytrale tredjepart vi er.

Hvert tredje-femte år strammer vi inn på kravene, og da må alle søke om merket på nytt. For å klare de nye kravene, må de dokumentere forbedring.   

Vi stiller svært strenge krav til alle helse- og miljøskadelige stoffer i svanemerkede produkter, og vi utelukker stoffer også på begrunnet mistanke. Vi stiller strengere krav enn myndighetene, og har for eksempel forbudt triklosan i 10-15 år allerede.

Ved å velge svanemerket bidrar du til redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.