Miljømerking med i Næring for klima

Miljømerking med i Næring for klima
Miljømerking har nå blitt medlem i Oslos kommunes nettverk Næring for klima. Nettverket skal bidra til at hovedstaden halverer klimagassutslippene sine innen 2030.
Tekst

Oslo har tatt mål av seg til å bidra i den globale klimadugnaden som er nødvendig for å begrense oppvarmingen av kloden. Derfor krever hovedstaden av seg selv at klimagassutslippene skal halveres i løpet av de neste 16 årene.

- For å klare togradersmålet er vi avhengige av at alle bidrar til utslippskutt. Ikke minst er vi avhengige av næringslivets gjennomføringskraft og evne til innovasjon, nytekning og nyskaping. Næring for klima er en arena der alle kan gi og få innspill for å styrke arbeidet med utslippskuttene, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo.

For Miljømerking, som forvalter det offisielle nordiske miljømerket Svanemerket i Norge, er Næring for klima et viktig møtepunkt.

- Klima-problematikk og energieffektivisering er svært sentrale områder for Svanemerket. I tillegg hjelper vi mange aktører med å optimalisere grønne innkjøp. Jeg tror derfor vi kan bidra med god input både på utslippskutt og innkjøpspolitikk til de andre deltakerne. Men jeg ser også fram til å høre mer om de tiltakene de andre medlemmene i nettverket har gjort, og er sikker på at vi har mye å lære, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

Næring for klima har nå 51 deltakere. Blant dem finner vi navn som Posten, NCC, Multiconsult, Hafslund, Ruter og Telenor – og nå også Miljømerking.

Les mer om Næring for klima