Miljømerkingsseminar i Bergen for innkjøpere og leverandører

Miljømerkingsseminar i Bergen for innkjøpere og leverandører
24. oktober inviterer Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Stiftelsen Miljømerking/Nettverk for miljømerket innkjøp til seminar på Vestlandet.
Tekst

24. oktober inviterer Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Stiftelsen Miljømerking/Nettverk for miljømerket innkjøp til seminar på Vestlandet.

Sted: Scandic Neptun, Bergen

Tid: 9.00-12.30 etterfulgt av lunsj på hotellet. Velkommen til kaffe fra 08.30.

Meld deg på her


Program

09:00-09:25 Krav om miljømerker, et godt verktøy for sirkulær økonomi. Stiftelsen Miljømerking, Bjørn Olav Aarø Strandli

Innkjøp og miljø krever en helhetlig tilnærming. Fokus på enkeltsaker forflytter ofte problemene. En sirkulær tilnærming skal forhindre nettopp dette og reflekterer måten Svanemerket og andre Type 1 miljømerker jobber med miljøkrav. Bjørn Olav beskriver hvordan leverandører av møbler, drivstoff, medisinske forbruksvarer og renholdstjenester/ vaskeritjenester benytter miljømerker i sin offensive tilnærming til plast og klimaspørsmål.

Program

09:00-09:25 Krav om miljømerker, et godt verktøy for sirkulær økonomi. Stiftelsen Miljømerking, Bjørn Olav Aarø Strandli

Innkjøp og miljø krever en helhetlig tilnærming. Fokus på enkeltsaker forflytter ofte problemene. En sirkulær tilnærming skal forhindre nettopp dette og reflekterer måten Svanemerket og andre Type 1 miljømerker jobber med miljøkrav. Bjørn Olav beskriver hvordan leverandører av møbler, drivstoff, medisinske forbruksvarer og renholdstjenester/ vaskeritjenester benytter miljømerker i sin offensive tilnærming til plast og klimaspørsmål.
 og miljø krever en helhetlig tilnærming. Fokus på enkeltsaker forflytter ofte problemene. En sirkulær tilnærming skal forhindre nettopp dette og reflekterer måten Svanemerket og andre Type 1 miljømerker jobber med miljøkrav. Bjørn Olav beskriver hvordan leverandører av møbler, drivstoff, medisinske forbruksvarer og renholdstjenester/ vaskeritjenester benytter miljømerker i sin offensive tilnærming til plast og klimaspørsmål.


Program

09:00-09:25 Krav om miljømerker, et godt verktøy for sirkulær økonomi. Stiftelsen Miljømerking, Bjørn Olav Aarø Strandli

Innkjøp og miljø krever en helhetlig tilnærming. Fokus på enkeltsaker forflytter ofte problemene. En sirkulær tilnærming skal forhindre nettopp dette og reflekterer måten Svanemerket og andre Type 1 miljømerker jobber med miljøkrav. Bjørn Olav beskriver hvordan leverandører av møbler, drivstoff, medisinske forbruksvarer og renholdstjenester/ vaskeritjenester benytter miljømerker i sin offensive tilnærming til plast og klimaspørsmål.

09:30-09:55 Offensive miljøkrav med miljømerker. Nettverk for miljømerket innkjøp, Tormod Lien.
 
Noen av Nordens største innkjøpere benytter miljømerker i sine innkjøpskrav. København, Bergen, Hordaland, Ålesund og sykehusinnkjøp er eksempler som har gjort miljømerker til en integrert del av innkjøpspraksisen. Tormod gir eksempler på smart bruk og beskriver hvordan innkjøpere påvirker produsenter av møbler, drivstoff, medisinske forbruksvarer og renholdstjenester/ vaskeritjenester til bedre klima og smart bruk av plast. 
Foto: Erik Burås/Studio B13

Pause

10:10-10:25 Hvordan jobber Hordaland fylkeskommune med miljømerker?
Kjersti Døssland, Hordaland fylkeskommune

Fylkeskommunen har igjennom handling vist et helhetlig ansvar for plast og klima. Det fylkeskommunale transportselskapet Skyss satser blant annet stort på biogass og el drevne busser. En satsning som ville vært utenkelig uten fylkeskommunens støtte. Foredraget legger frem innkjøpspraksis og fremtidige miljøplaner for regionen.

 

10:30-10:45 Hvordan jobber Bergen kommune med miljø og miljømerker?
Bergen kommune, Juni Skjold Lexau/Bjørn-Yngve Knutsen

Innen 2020 skal direkte utslipp fra kommunens aktiviteter reduseres med 50% sammenlignet med 2015. Kommunen skal være fossilfri innen 2030. Med en dedikert og offensiv klima- og miljøplan setter Bergen seg i førersetet blant norske kommuner. Miljømerker står blant andre verktøy sentralt i innkjøpspraksisen.

 

Pause

11:00- 11:25 Ta utslippsproblemet ved kilden, det er god samfunnsøkonomi. VEAS, Rune Holmstad
Som Norges største kommunale vannrenseanlegg tok VEAS i 2018 den strategiske beslutningen om å Svanemerke sin biogass. Et produkt med svært god klimaprofil. Produksjon av biogass basert på avløpsvann byr på noen utfordringer. En økende mengde plast inn til anlegget er en av mange komponenter som må renses ut. Å adressere plast og andre utslippsproblemer ved kilden er god samfunnsøkonomi. Rune forklarer hvorfor. 

 

11:30-11:55 Løsninger for bærekraftig plastindustri. Norner, Kjetil Larsen
Norner utgjør et stort forskningsmiljø på polymerer. CEO Kjetil Larsen deler sin kunnskap om fremtidens plastindustri med fokus på bærekraftige emballasjeprodukter. 

12:00-12:30 Sofaintervju
Plast og klima problemet krever grep i hele livsløpet. Produktutvikling, produksjon og avfallshåndtering står sentralt når vi skal forstå ringvirkningene av våre innkjøp.

Forskning er viktig når vi skal bruke plastprodukter på en god måte. Kjetil Larsen deler sine erfaringer fra Norner sitt arbeid med ulike bransjeaktører. Som fagsjef i Tomagruppen er Unny Ingvaldsen ansvarlig for deres landsdekkende og Svanemerkede rengjøringstjeneste. Her kjøpes det daglig inn store mengder plastprodukter og rengjøringsmidler/rengjøringsutstyr. Toma er derfor et godt eksempel på hvordan leverandørsiden på en helhetlig måte kan påvirke vårt forbruk av plast. Rune Holmstad er strategisk prosjektleder ved Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Rune representerer avfallsfasen til ulike produkter og hvordan norske kommuner kan sparer tid og penger på å adressere miljøproblemer i en tidlig fase.

Gratis lunsj