Svanemerkede investeringsfond - for fondsselskap

Spørsmål og svar om svanemerkede investeringsfond for deg som jobber i fondsselskap.
Tekst

Hvilke krav skal et svanemerket fond oppfylle?

Fondet skal oppfylle de 25 obligatoriske kravene og i tillegg samle 6 poeng (5 poeng for obligasjonsfond). De eksakte kravene finner du i kriteriedokumentet.

Når, hvor og hvordan kan vi bruke Svanemerket?

Tradisjonell markedslovgiving gjelder naturligvis i de landene der fondet er registrert for salg. Utover det er det særskilte regler for bruk av Svanemerket. Fondsselskapet godkjenner reglene i forbindelse med at søknadspapirene signeres. Reglene finner du her. Kort sagt: Du kan bruke Svanemerket for de gyldige produktene så lenge fondet har en gyldig lisens. Svanemerket kan ikke brukes slik at det kan synes som om hele fondsselskapet er merket.

Koster Svanemerket noe?

Ja, Svanemerket drives på non-profit-basis og finansieres til dels over statsbudsjettet og dels av avgifter for dem om vil lisensiere sine produkter. Les mer om avgiftene her.

Hvor lang tid tar det å få lisens?

Det er vanskelig å si, men regn med 2-3 måneder. Ut fra ditt spesifikke fonds forutsetninger kan det både gå mye fortere eller ta lenger tid. Ta tidlig kontakt med oss, så kan vi diskutere de forutsetningene som gjelder i ditt tilfelle.

Hvor kan jeg lese mer om bakgrunnen til svanemerkede fond og til de kravene som gjelder?

Vi har et bakgrunnsdokument som beskriver hvorfor vi har utviklet krav til fond, og bakgrunnen for de enkelte krav. Bakgrunnsdokumentet finner du her (pdf).

Hva er det som svanemerkes?

Det er fondet som får en lisens på Svanemerket. Alle godkjente fond har sin egen lisens. Det er fondsselskapet som eier lisensen.