Nå kommer svanemerke-husene

Nå kommer svanemerke-husene
Med byggestart av svært energieffektive boliger viser Trysilhus, Husbanken og Svanemerket at høye klimaambisjoner gir konkrete resultater: Norges første svanemerkede rekkehus ser dagens lys.
Tekst

40 prosent av verdens klimagassutslipp og energibruk kommer fra byggesektoren. Trysilhus tar nå, som første småhusprodusent, et langt steg i klimavennlig retning. Alle leiligheter i nye prosjekter som Trysilhus igangsetter i 2015 skal være energieffektive, klimavennlige og svanemerkede. Allerede i år skal selskapet oppføre 124 svanemerkede boliger. Trysilhus er dermed først i Norge med å satse på storstilt bygging av rekkehus som tilfredsstiller Svanemerkets strenge krav. Byggingen er allerede i gang på det første prosjektet, som ligger på Rygge.

– Vi må omstille oss raskt for å løse klimaproblemet. Bygg og bolig er en viktig arena for klimakutt, og dette prosjektet omsetter de klimapolitiske målene til praksis. Alle prater om det grønne skiftet, men Trysilhus gjør noe med det! Våre naboland har bygd svanemerkede boliger lenge, så det er fint å se at norske aktører kommer på banen, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Politiske vyer skaper morgendagens boligstandard

Et av regjeringens hovedmål for boligpolitikken er flere boliger som møter fremtidens krav når det gjelder energieffektivitet. Husbanken er Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken ved å gi rammevilkår som støtter opp om de boligpolitiske målene. Svanemerkede boliger har status som forbildeprosjekter i Husbanken, og er dermed blant dem som har prioritet på lån.

– Dette er morgendagens boligstandard – både fordi det er et miljøstempel og et kvalitetsstempel. Derfor går vi nå over til kun å bygge svanemerkede, klimavennlige hus i våre nye prosjekter. De nye prosjektene får prioritet hos Husbanken. Dermed får vi boliger med maks uttelling for klima uten særlig høyere pris, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, daglig leder i Trysilhus.

Store fordeler for forbrukeren

For forbrukerne har en svanemerket bolig en rekke fordeler både når det gjelder energi, helse og miljø. Svanemerkede boliger bruker 25 prosent mindre energi enn det myndighetenes byggeregler (TEK10) krever. Det lave energibehovet skyldes at husene er tettere, at isolasjon og gode vinduer sørger for lavt varmetap, og effektiv bruk av varmepumpe til oppvarming av alt fra varmtvann til gulvvarme og radiatorer.

I mange byggematerialer er det helse- og miljøskadelige stoffer. Men for å klare Svanemerkets krav, må husene ha svært lavt innhold av slike kjemikalier. Både materialer til gulv, vegger og tak, samt byggekjemikalier som maling, lim og fugemasser er valgt nøye ut for å sikre maksimal bokvalitet og minimal risiko for helse og miljø. 

Trysilhus bygger rekkehusleiligheter og konsentrerte småhus som passer særlig godt for førstegangsetablerere, folk som skal etablere seg på nytt, eller for seniorer. Boligene vil i første omgang bli bygd i Rygge, Sande i Vestfold, Eidsvoll, Ullensaker, Stange, Nittedal, Kongsberg og Bærum.


På toppbildet ser vi (fra venstre) Inger Vold Zapffe, ass. adm. direktør i Husbanken, Anita Winsnes, direktør i Svanemerket, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, daglig leder i Trysilhus og Eivind Haugland, konseptutvikler i Trysilhus.