Norges første svanemerkede barnehage åpnet

Norges første svanemerkede barnehage åpnet
Et bygg uten problemkjemi, som produserer egen strøm og har lavt støynivå inne? Bare det beste er bra nok for barna i Overhalla. Den nord-trønderske kommunen åpnet nylig Norges første svanemerkede barnehage.
Tekst

Overhalla kommune har høye ambisjoner på miljø. Den nybygde Skage barnehage er et eksempel på det.
- Dette symbolbygget er kanskje den mest miljøeffektive barnehagen i landet, og et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner, sier Ola Rise, fagrådgiver i Svanemerket.

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, er svært stolt over den svanemerkede barnehagen.
- Overhalla kommune prøver å ligge i bresjen på miljø på mange områder, men ekstra meningsfullt er det når det er snakk om barna, som jo er framtida vår, sier Per Olav Tyldum.

Her mottar ordfører i Overhalla kommune, Per Olav Tyldum, lisens på den svanemerkede barnehagen av Ola Rise og Gunn-Helen Øye fra Svanemerket.

Mot en giftfri hverdag

Svanemerket vurderer alt ut fra et livssyklusperspektiv. For denne barnehagen betyr det for eksempel at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert ­-- alt fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badene. Dermed får både barna og de voksne et bedre innemiljø der de slipper å bli eksponert for mange miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.

Svanemerket tillater ikke bruk av anti-bakterielle kjemikalier i bygg. Årsaken til dette er at disse stoffene kan bidra til økt antibiotika-resistens, noe som blir et alvorlig problem for folkehelsa hvis det får utvikle seg. Kjemikaliene som brukes, er også giftige (det er jo derfor de dreper bakteriene), og de er derfor forbudt av det offisielle, nordiske miljømerket.  

Energismart og klimavennlig

Skage barnehage sitt energiforbruk er lite, og ligger vesentlig under passivhusnivå. Barnehagen har et hybrid solcelle- og solfangeranlegg som både forsyner barnehagen med strøm og varmtvann. På grunn av smarte løsninger og god isolasjon trengs det ikke så mye energi for å varme opp bygget, varmtvannet eller ventilasjonen. Ventilasjonen har dobbel varmegjenvinning, noe som reduserer energiforbruket ytterligere. Også gråvannet varmegjenvinnes, noe som gir en ekstra miljøgevinst. Hvitevarene og belysningen klarer strenge energikrav. Svanemerkets krav til byggets energiforbruk er alltid strengere enn gjeldende tekniske forskrifter.

Mindre støy

I en barnehage kan det være mye støy. Det er slitsomt både for de små og for de ansatte. Svanemerket stiller også krav til innendørs lyddemping, slik at også det akustiske innemiljøet blir bra. Barnehagen har lydklasse B.

Kvalitetssikret byggeprosess

Det er lokale GL Bygg som har oppført Skage barnehage. De har klart å møte de strenge kravene Svanemerket stiller til selve byggeprosessen, både når det gjelder lufttetthet, håndtering av kjemikalier og avfall, sikring mot fuktskader etc.

Et svanemerket bygg

  • er godt isolert og trenger lite energi
  • gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
  • gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
  • sikrer deg en seriøs byggmester