Ny norsk leder av globalt miljømerkesamarbeid

Ny norsk leder av globalt miljømerkesamarbeid
Bjørn-Erik Lønn, Svanemerkets spesialist på internasjonalt arbeid, er ny styreleder i GEN – Global Ecolabelling Network. GEN organiserer 26 av Svanemerkets søstermerker.
Tekst

- Vi skal legge en ekspansiv strategi fram mot 2020, og styrke GENs rolle globalt. Vi vil løfte fram miljømerking som bærekraftsverktøy for både forbrukere og innkjøpere. Dette blir viktige oppgaver for meg som styreleder framover, sier Bjørn-Erik Lønn, som til daglig jobber som seniorrådgiver på internasjonalt arbeid i Svanemerket.

Merker som Svanemerket, tyske Blaue Engel, Green Seal i USA etc vurderer alle relevante miljøproblemer i alle produktets livsfaser. Det betyr at de merkede produktene må dokumentere at de tilfredsstiller strenge og målbare krav til klimahensyn, bærekraft, energiforbruk og kjemikalieinnhold helt fra ressursutvinning, via produksjon, bruksfase og til slutt som materialer til gjenvinning eller avfall. Merker av denne typen kalles type 1 miljømerker etter standarden ISO 14024. Alle de 26 medlemmene i GEN er slik.

Styrket posisjon i byggesektoren 

Styrket posisjon i byggesektoren er også et viktig satsingsområde for GEN framover.

- Entreprenørene må både forholde seg til store, internasjonale sertifiseringsselskaper som tilbyr et helt batteri av sertifikater, og til nye nasjonale merkeordninger som byggvaresektoren selv etablerer. Det er ikke enkelt for noen å vite hva som er hva. Det merkeordninger som Svanemerket, Blaue Engel eller Green Seal gjør, er å gi helhetlig og uavhengig verifisert miljøinformasjon. De gjør bærekraftsjobben til entreprenørene mye enklere, og dette må vi i større grad nå fram til dem med, avslutter Lønn.