Økende miljøbevissthet blant boligkjøpere

Økende miljøbevissthet blant boligkjøpere
Hele 84 prosent sier de ønsker å bo i en miljøvennlig bolig. 68 prosent sier at miljø er en viktigere faktor for neste boligkjøp enn for forrige. Det viser en fersk undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag av Svanemerket.
Tekst

Stadig flere bryr seg om miljøet og hva de selv kan gjøre. I den representative undersøkelsen som nylig ble presentert på Svanemerkets boligseminar, svarer 82 prosent at de bryr seg om miljøet og hva de selv kan gjøre. Andelen som svarer dette har steget de siste årene. Sju av ti (68 %) sier at det nå har blitt mer viktig for dem at boligen er miljøvennlig enn forrige gang de byttet bolig.

- Det er bra at så mange som 84 prosent ønsker å bo i en miljøvennlig bolig. Akkurat like mange synes det er vanskelig å vite hva som er miljøvennlig og ikke. Det er jobben vår, som offisielt miljømerke, å gjøre denne usikkerheten mindre og gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon – også om boliger, sa Anita Winsnes, direktør i Svanemerket på seminaret.

Svak tillit til byggebransjen

Imaget til byggebransjen er litt lurvete. Tre av fire mener for eksempel at det er mange useriøse aktører i bransjen. To av tre mener det ofte blir brukt billige produkter av dårlig kvalitet. Bare 50 prosent tror at virksomhetene i bransjen legger vekt på miljø og bærekraft. Over halvparten (52%) mener det brukes mye farlige kjemikalier i byggevarer, og samtidig husker vi at 84 prosent ønsker å bo i en miljøvennlig bolig.

- Den som vil overbevise i fremtiden om at en bolig er miljøvennlig bør med andre ord også adressere kjemikaliebruken i bygget, sa Anita Winsnes i sitt innlegg på seminaret.

Også kjemikaliebruk er viktig

Ofte når vi snakker om bygg og miljø er det energi og hensynet til klimagassutslipp som står i fokus. Og det er viktige saker, men også kjemikaliebruken er i folks bevissthet. Hele 87 prosent mener at å unngå å bruke kjemikalier som er farlige for helse og miljø er viktig for å få en mer miljøvennlig byggebransje. 83 prosent peker på bruk av miljøvennlige produkter og materialer som viktig.
- De aktørene som klarer å vise at de skiller seg positivt ut med tanke på kjemikaliebruk og miljøvennlighet vil differensiere seg fra de andre konkurrentene i bransjen og levere på det kundene etterspør, sier Winsnes videre.

Bygg, mennesker og samhandling

Martin Gran, partner og daglig leder i Snøhetta, holdt et inspirerende foredrag om bygg, mennesker og samhandling. Om hvordan dialog både får prege arbeidsmåten til Snøhetta og byggene de reiser. Dialog mellom ansatte, mellom bygg og omgivelser og mellom menneskene som befolker dem.

Det mest kjente Snøhetta-prosjektet her hjemme er Operaen i Oslo. Mange tenker kanskje at operabygget er et isfjell som flyter i fjorden, men egentlig handler det mest om overganger, sa Gran. Overganger fra den smale broen til den vide plassen, fra sjø til land, fra det lave inngangspartiet til det luftige indre. Og ikke minst overgangen mellom byen og bygget, som mer enn ti millioner mennesker har gått rundt på siden åpningen.

Høye miljøambisjoner? Realisér dem med Svanemerket

-  Finnes det noe samfunnsområde som det er prestert mer tåkeprat på enn på miljøområdet? spurte markedsrådgiver Tormod Lien retorisk på seminaret. – Det tror jeg neimen ikke. Det hjelper ikke å bare peke på at vi skal gå i den og den retningen, vi må faktisk gå også, fortsatte han.

Svanemerket er et godt redskap for dem som ikke bare vil prate, men også bygge mer miljøvennlige hjem, skoler og barnehager. Merkets helhetlige, strenge og konkrete krav bidrar til å omsette miljøambisjoner til praksis. Resultatet blir boliger som er energieffektive, har godt inneklima og strengt kontrollert bruk av kjemikalier. Svanemerket er kjent for 94 prosent av befolkningen, og er et godt valg for alle som vil kommunisere at deres produkt er et godt miljøvalg.

JM bygger bare svanemerkede boliger

JM er størst på boligbygging i Norden. Akkurat nå er 8700 boliger under bygging i Sverige, Norge og Finland. JM skal utelukkende bygge svanemerkede boliger heretter, og flere norske prosjekter er i oppstart allerede: Leidarkollen i Bergen, Strandholmen i Holmestrand, Bergerløkka i Asker og Prestrødalléen Tønsberg.

JM jobber både strukturert og stort. Alle deres bygg har flere fellestrekk: lik takhøyde, like trappeløp, like heiser etc.
- Dette gjør det enklere å stille strenge miljøkrav til anskaffelser, for du stiller sterkere når du bestiller 4000 heiser enn når du bare skal kjøpe til ett prosjekt, fortalte Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge.