Øker med 2,5 millioner

Øker med 2,5 millioner
Statsbudsjettforliket økte potten til Miljømerking Norge med 2,5 millioner kroner.
Tekst

Det nylige forliket om neste års statsbudsjett gav Miljømerking en økt bevilgning på 2,5 millioner kroner.

- Vi er veldig fornøyd med å få tilført mer midler. Det grønne skiftet skyter fart, og Svanemerket er et godt verktøy for både produsenter, innkjøpere og forbrukere som vil handle mer klima- og miljøvennlig. Med de økte midlene kan vi styrke innsatsen vår mot alle disse gruppene, og det trengs, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

Miljømerking, som forvalter de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel i Norge, får hvert år 7,5 millioner over Barne-, likestillingsdepartementets kapitler i statsbudsjettet. Disse midlene går til utvikling og drift av merkeordningen, som drives på non-profit-basis.