Miljømerking søker engasjert økonomi- og administrasjonsrådgiver

økonomi og administrasjonsrådgiver
Interessen for å miljømerke varer og tjenester er stor og økende. Vi skal derfor styrke og utvikle våre økonomisk-administrative støttefunksjoner og søker en allsidig, effektiv og systematisk rådgiver.
Tekst

Arbeidsoppgaver

Du vil få et spesielt ansvar innen personal- og HR-området. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å tilrettelegge og bistå ledergruppen med ansettelser, medarbeidersamtaler, tariffavtale, kompetanseutviklingsplaner, HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, løpende personaloppfølging og liknende. Ansvar for bedriftens GDPR-arbeid vil være en naturlig del av ansvarsområdet. Det forventes at du blir en aktiv pådriver i utviklingen av området.

Du vil bli en viktig støttespiller for økonomisjefen, og oppgaver innen økonomi og regnskap er en viktig del av stillingen. Oppgavene vil være innen områdene praktisk regnskapsarbeid, budsjettering, økonomisk og markedsmessig analyse, avgifter og innkjøp. Du vil også få et særskilt ansvar for lønnsarbeid. Du har god tallforståelse, og det forventes at du i samarbeid med økonomisjefen bidrar til å utvikle og forsterke økonomifunksjonen.

Dette er en nyopprettet stilling, og stillingens innhold og ditt ansvar vil utvikles løpende og i tråd med virksomhetens økende behov for økonomisk-administrativ fagkompetanse.

Da vi er en liten avdeling hvor vi samarbeider og avlaster hverandre, må oppgaver innen øvrige administrative områder påregnes.

Kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Mastergrad i økonomisk-administrative fag, eller tilsvarende bachelorgrad kombinert med bred og relevant erfaring (nyutdannet med mastergrad i økonomisk-administrative fag kan søke)
 • Gjerne erfaring innen økonomi, personal og HR
 • Trygg bruker av digitale verktøy og gode ferdigheter i Excel
 • Behersker skandinaviske språk og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, analytisk og systematisk
 • Selvstendig og bidrar til utviklingen av egne arbeidsområder
 • Proaktiv og god gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og engasjert
 • Trives med varierte oppgaver i et hektisk miljø
 • Miljøengasjert

Vi kan tilby

 • En arbeidsplass å være stolt av
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Fem ferieuker samt fri romjul og påske
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Hyggelige kontorer nært kollektivknutepunkt i Oslo sentrum

Om arbeidsgiver

Stiftelsen Miljømerking i Norge forvalter det offisielle nordiske miljømerket Svanemerket, og det europeiske EU Ecolabel i Norge. Miljømerkene er opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og profesjonelle innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Ved å vurdere alle relevante miljøproblemer i hele produktets eller tjenestens livsløp, jobber vi for å redusere miljøbelastningen fra produksjon og forbruk.

Stiftelsen Miljømerking i Norge er en del av et nordisk samarbeid med totalt 180 nordiske medarbeidere. I Norge er vi 33 engasjerte "miljømerkere" med høy kompetanse på miljø, produksjon og forbruk - og nå ønsker vi deg på laget i administrasjonsavdelingen!

 

Søk på stillingen via Finn.no

Søknadsfrist: 24. februar 2021.

For mer informasjon om stillingen kontakt økonomisjef Rune Fjelleng, telefon 907 75 114 eller rf[at]svanemerket.no
Dersom du ønsker at søknaden din skal behandles konfidensielt, opplys om det i søknaden.