Miljømerking støtter opprop om grønne, offentlige innkjøp

Miljømerking støtter opprop om grønne, offentlige innkjøp
En rekke organisasjoner har gått sammen om et opprop om en fortsatt satsing på miljø i forbindelse med offentlige innkjøp. Miljømerking, som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge, støtter dette oppopet.
Tekst

Offentlige innkjøp er et svært viktig område! Det offentlige har med sine innkjøpsbudsjetter på 400 milliarder enorm makt. Miljøvennlige, offentlige innkjøp er en effektiv og ikke-byråkratisk måte å gjøre markedet og samfunnet grønnere på. 10 millioner er en svært lav pris for å gjøre de 400 milliardene mer miljøvennlig.

Når EUs nye direktiv for offentlige anskaffelser blir implementert vil det bli enklere å stille gode miljøkrav. Direktivet reduserer dokumentasjonsbyrden og forenkler innkjøpsprosessen, men innkjøpere vil fortsatt behøve at noen aktivt informerer, motiverer og veileder dem.

Miljømerking støtter oppropet om fortsatt satsing på miljøhensyn i offentlige innkjøp!

 

Kommentarer:
Tormod Lien, prosjektleder for Svanens innkjøperklubb: 928 37 959

Kommenter saken
kommentarer