Pareto Asset Management først med svanemerket obligasjonsfond

Pareto Asset Management først med svanemerket obligasjonsfond
Pareto Asset Management lanserer nå Norges første svanemerkede obligasjonsfond: Pareto Global Corporate Bond. Dermed blir det enda litt enklere å investere i bærekraft.
Tekst

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle sine fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser. Nå tar de det et steg videre som første obligasjonsfondet i Norge som oppnår å bli sertifisert med det offisielle, nordiske miljømerket.

- Vi er imponert over hvordan Svanemerket ser på bærekraft, og valgte derfor å søke om lisens på Pareto Global Corporate Bond. Vi er veldig stolte over å være det første obligasjonsfondet i Norge som får dette kvalitetsstempelet, sier porteføljeforvalter Stefan Ericson.

God respons fra markedet

Det finnes i dag 19 svanemerkede fond i Norden – hvorav 6 er tilgjengelige i Norge.  Norges største pensjonsselskap, KLP, er en av tilbyderne på det norske markedet. Det svanemerkede fondet KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar har fått god respons hos Norske forbrukere.  

- Først vil jeg gratulere Pareto Asset Management som første tilbyder av svanemerkede obligasjonsfond i Norge. Nå blir det enda bedre bredde i typen investeringer man kan gjøre med Svanemerket som hjelp. Investorer rundt om i Norden får nå anledning til å investere i et Svanemerket obligasjonsfond som oppfyller tøffe krav om bærekraft, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.  

Hva er et svanemerket fond?

Et svanemerket fond gjør det enklere å investere sparepenger og annen kapital i miljø og bærekraft. Et slik fond har klare kriterier for hvilke selskap og bransjer det kan investere i, og hvilke som ikke er bærekraftige nok. Fondet må være forvaltet på en åpen måte, og aktivt prøve å påvirke selskapene det har investert i til å bli enda mer bærekraftige.