Pris for beste innkjøper 2016

Pris for beste innkjøper 2016
Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge, mottok i dag Svanemerkets pris for beste innkjøper 2016. Prisen får de for sitt systematiske arbeid med å stille strenge miljøkrav i sine anskaffelser.
Tekst

Stadig fler er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. I 2015 var halvparten av oss – 2,6 millioner unike pasienter – innom sykehus, psykisk helsevern eller rusomsorg. Helse Midt-Norge er foretaket som organiserer denne typen helsetjenester i trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal. Også her er volumet stort.Helse Midt-Norge bruker ca. 6 milliarder kroner til kjøp av varer og tjenester.  I 2015 gjennomførte de 150 små og store anskaffelser med bruk av elektronisk konkurranseverktøy (KGV).  Helseregionen har utviklet et generisk artikkelregister med 42 154 ulike enkeltprodukter pr. i dag.

- Vi jobber veldig systematisk med å styrke innkjøpsfunksjonen i hele foretaket vårt og etter hvert i det fusjonerte, nasjonale foretaket som kommer. Vi har stor nytte av å være medlem i Svanens innkjøpernettverk og har gode erfaringer med samarbeidet. Det er bra å ha noen pådrivere som minner oss på hvor viktige det er å stille gode miljøkrav, sa Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge, da han mottok prisen på et seminar for Svanens innkjøpernettverk.

Juryens begrunnelse

Helseforetaket Helse-Midt Norge vinner prisen som beste innkjøper i år 2016. Foretakets innkjøpere har benyttet miljømerkingskrav i mer enn fem anbudskonkurranser i året som gikk. Produktene de har anskaffet spenner fra miljøtilpassede møbler, vaskeri og trykksaker til engangsbekledning og infusjon/transfusjonsartikler. Helseforetaket har stor innkjøpsmakt og sender på denne måten viktige signaler til markedet. Helseforetaket deltok på den nasjonale avtalen som Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) inngikk på hygiene – og pasientpleieprodukter med bl.a. såper, kremer/salver og smittefrakker og stellefrakker, også denne med Svanekrav.

Når vi vet at de ansatte i spesialisthelsetjenesten kjøper hotellovernatting med svanemerkede Scandic høyest på lista og avroper forbruksartikler og kontorrekvisita fra en avtale med stort utvalg av miljømerkede varer så er det ingen tvil om at vi har en verdig vinner.